Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Nét mới trong xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” ở đơn vị Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Xác định rõ mục tiêu xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm qua Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo việc xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, tập trung chủ yếu vào những việc làm cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện điểm về xây dựng “Chi bộ 5 tốt”, xây dựng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phân công đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thực hiện trách nhiệm nêu gương, phấn đấu “Đảng viên 5 tốt”.

Qua 01 năm triển khai thực hiện điểm, chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác: Chế độ sinh hoạt được đảm bảo; hàng tháng chi bộ tiến hành sinh hoạt đúng thời gian quy định với nội dung, chương trình cụ thể, phù hợp và gắn với các nội dung tham mưu nhiệm vụ chính trị; công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý đầy đủ, nghiêm túc; có sự phân công rõ ràng cụ thể; lựa chọn chủ đề phong phú, đa dạng, phù hợp nên chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả tốt. Sinh hoạt chi bộ luôn đảm bảo tính dân chủ, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu cao; chủ trì lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đảng viên để trao đổi, giải trình, kết luận rõ ràng, cụ thể, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn bộ nội dung sinh hoạt được ghi chép đầy đủ, lưu trữ đúng quy định. Trong mỗi kỳ sinh hoạt đều thực hiện việc thông qua và ban hành kết luận để triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, có đánh giá cụ thể tại kỳ sinh hoạt tháng sau. Hàng tháng gắn với sinh hoạt chi bộ, họp phòng chuyên môn, chi bộ chỉ đạo Tổ công đoàn báo cáo kết quả hoạt động, triển khai kế hoạch nhiệm vụ của Tổ cũng như của Công đoàn cấp trên. Phân công đoàn viên ghi chép biên bản đầy đủ. Hàng tháng, chi bộ thực hiện phân công luân phiên cho từng đảng viên trực tiếp báo cáo tình hình thời sự, chính sách, các văn bản mới của Đảng và Nhà nước vào đầu buổi sinh hoạt chi bộ, qua đó nâng được ý thức, trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng tổng hợp, diễn đạt; nguồn thông tin nội bộ, thời sự được cập nhật kịp thời và phong phú hơn. Trong năm 2021, Chi bộ đã tổ chức 12/12 kỳ sinh hoạt và 05 chuyên đề.

Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo hoạt động của Tổ Công đoàn, triển khai và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của đảng ủy, công đoàn cấp trên; đã phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với các đơn vị bạn, vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn phát động. Tham gia và là nòng cốt của các phong trào như: Thể thao, vệ sinh môi trường, quyên góp ủng hộ từ thiện, đóng góp giúp đỡ xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu và đang triển khai kế hoạch giúp đỡ xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận, Nghi Lộc theo sự phân công của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tham gia đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống covid-19, quỹ sóng và máy tính cho em... Tổ chức động viên, thăm hỏi kịp thời người thân của cán bộ trong phòng, trong ban khi ốm đau, có việc hiếu, việc hỷ, có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời đề xuất thực hiện chế độ nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên, chế độ làm việc ngoài giờ theo quy định. Chỉ đạo đoàn viên công đoàn tham gia tích cực viết tin bài đăng, đưa tin trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An...

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ tặng quà hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021

Với phương châm “Đoàn kết – Trung thành – Trung thực – Trong sáng – Gương mẫu – Tinh thông – Chuyên nghiệp”, đảng viên chi bộ đã nghiêm túc  thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và trách nhiệm nêu gương; tiếp tục học tập chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của chuyên đề để đảng viên thấm nhuần nâng cao nhận thức tầm quan trọng của chuyên đề, đồng thời giao trách nhiệm cho đảng viên xây dựng bản đăng ký cá nhân và đã có 7/7 (100%) cán bộ, đảng viên chi bộ xây dựng bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể, thiết thực. Trong năm tiếp tục thực hiện nội dung đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, những nội dung đăng ký nêu gương, những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4; những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm cuối năm 2020. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch khắc phục các biểu hiện, hạn chế đã được chỉ ra, xây dựng giải pháp khắc phục, phân công cá nhân, tập thể chỉ đạo giám sát, yêu cầu về lộ trình, thời gian hoàn thành; đối với cá nhân xây dựng bản cam kết, nêu rõ biện pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện. 100% đảng viên của chi bộ có bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu khắc phục các biểu hiện hạn chế, đến nay các biểu hiện, hạn chế được chỉ ra cơ bản được khắc phục. Đối với đảng viên, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc “3 không”: Không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong thi hành công vụ. Đảng viên trong chi bộ chủ động thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch 165-KH/ĐUK ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; luôn tự nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng trong tập thể chi bộ cũng như trong Đảng bộ cơ quan; không có các dấu hiệu, biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết quả năm 2021, Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Phòng Tổ chức cán bộ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021; Tổ Công đoàn được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về thực hiện “đảng viên 5 tốt”, gắn với trách nhiệm nêu gương, xây dựng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy phân công đồng chí Dương Phúc Sáu, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thực hiện.Trong năm qua, đồng chí Dương Phúc Sáu đã gương mẫu, trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu, với cương vị là Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, đồng chí thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, của phòng đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra; tận tâm, trung thực, trách nhiệm với công việc; trong tham mưu công tác cán bộ luôn thực hiện nguyên tắc trung thực, khách quan, bảo đảm chế độ mật theo quy định; không có biểu hiện vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống. Có tinh thần, thái độ và phong cách công tác tốt, thường xuyên quan tâm, chia sẻ có tính định hướng đúng đắn đối với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan và cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến để xây dựng cơ quan và tỉnh nhà ngày càng tiến bộ và phát triển. Không ngừng học tập, nghiên cứu và ứng dụng những sáng kiến, thành tựu khoa học, công nghệ vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Là trung tâm đoàn kết của Chi bộ; luôn thể hiện quan điểm, thái độ đồng thuận, ủng hộ và thực hiện chủ trương mới, tư tưởng mới, phù hợp trong xây dựng đảng bộ, cơ quan, chi bộ vững mạnh. Thực hiện tốt và tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình, nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt quy định những điều đảng viên không được làm. Không có các dấu hiệu, biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Có chính kiến và đấu tranh mạnh mẽ với các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, gây chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ trên không gian mạng và trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng chí luôn thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch 165 - KH/ĐUK ngày 31/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì công việc; có phong cách lãnh đạo khoa học dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể chi bộ. Đồng chí luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác trong lãnh đạo phòng tham mưu thực hiện công tác cán bộ; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực, chủ động tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, gắn bó gần gũi với đồng nghiệp cơ quan; quan tâm chia sẻ, định hướng tư tưởng, lối sống, phong cách làm việc cho cán bộ đảng viên trong chi bộ. Thực hiện tốt các quy định và nghĩa vụ nơi cư trú, tham gia sinh hoạt đảng nơi cư trú đầy đủ theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Năm 2021, đồng chí được công nhận “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Những kết quả đạt được nêu trên là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày càng trong sạch vững mạnh, là tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban tổ chức Tỉnh ủy. Từ kết quả xây dựng mô hình điểm trên, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện có hiệu quả xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong những năm tiếp theo.

                                                                             Nguyễn Văn Sơn 

                                                                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023


Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An