Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thời gian: 7h30', ngày 03/10/2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà A.