Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác. Việc học và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, góp phần tạo được phong trào hành động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên.

Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung chủ yếu vào những việc làm cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trong công tác lãnh đạo, Đảng ủy đã xác định 5 nội dung đột phá và chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ, trọng tâm là: (1) Xây dựng quy định về chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên đồng thời phân công cấp ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. (2) Gắn với giao ban, sinh hoạt Đảng ủy hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với từng chi bộ, những nhiệm vụ chưa hoàn thành được phân tích kỹ nguyên nhân và bàn biện pháp tiếp tục thực hiện, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của tháng tiếp theo đầy đủ, có lộ trình cụ thể. Những nhiệm vụ phát sinh, đột xuất được phân công kịp thời để bảo đảm và phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ của cán bộ, đảng viên. (3) Hàng tháng Đảng ủy làm tốt công tác thông tin, tư tưởng; nhắc nhở đảng viên tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đặt ra, gắn với kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. (4) Đôn đốc các chi bộ duy trì nghiêm túc chương trình, nội dung sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, trong đó có nhiều chuyên đề chuyên sâu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sinh hoạt tư tưởng. (5) Thường xuyên lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, đồng thời duy trì nghiêm túc các quy định của cơ quan, giữ vững nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc trong sinh hoạt; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Với phương châm “Đoàn kết – Trung thành – Trung thực – Trong sáng – Gương mẫu – Tinh thông – Chuyên nghiệp”, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện cam kết và đăng ký mô hình về học tập và làm theo Bác, trách nhiệm nêu gương, Dân vận khéo và xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt; lấy hiệu quả từ việc thực hiện cam kết và xây dựng mô hình làm theo Bác để làm căn cứ đánh giá kết quả, tiêu chí xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác. Việc học và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, thành nét đẹp văn hóa, góp phần tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Ban đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ về 03 nội dung: “Nâng cao chất lượng tham mưu văn bản; nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở”; “Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chủ động phối hợp định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”; “Nâng cao trách nhiệm đảng viên trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống các biểu hiện tiêu cực, các quan điểm sai trái, lệch lạc”. Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), với quan điểm làm trước, làm điểm, rút kinh nghiệm để hướng dẫn cơ sở, Đảng ủy đã thực hiện đầy đủ quy trình và tổ chức kiểm điểm hàng năm bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Tập thể Đảng ủy và Đảng bộ Ban không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; biểu hiện suy thoái về “tư tưởng, chính trị”: Trong tập thể Đảng bộ, Đảng ủy đã tự nhận các nội dung còn tồn tại, hạn chế, trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu và đề ra các giải pháp khắc phục. Xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các nội dung đặt ra phải thực hiện thường xuyên cũng được chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau kiểm điểm, Đảng ủy có chương trình, kế hoạch và cam kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm; triển khai thực hiện các giải pháp theo kế hoạch. Bổ sung quy chế làm việc, quy định thi đua khen thưởng của Ban, quy trình công tác cán bộ của Ban; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, bổ sung Bộ quy trình thủ tục hành chính... Mỗi cán bộ, đảng viên của Ban đều thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện cam kết, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, góp phần hoàn thành công việc được giao ngày một chất lượng hơn.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện một số mô hình, cách làm mới, sáng tạo có tính đột phá, làm chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể:

Một là, thực hiện tốt về việc viết tin bài, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Viết tin, bài tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng và các hoạt động của Ban đăng tải trên Website Tỉnh ủy, báo Nghệ An và các tạp chí Trung ương. Bằng việc giao chỉ tiêu hàng tháng, cùng với sự định hướng chỉ đạo đối với đảng viên, đa số đảng viên đã thực hiện nghiêm túc, nhiều bài viết có chất lượng, được bạn đọc ghi nhận.Trong 5 năm qua số tin bài được đăng trên Báo Nghệ An và Tạp chí xây dựng Đảng là 155; đăng trên Website Tỉnh ủy là 217.

Hai là, phân công luân phiên báo cáo viên về thông tin thời sự, nội bộ: Hàng tháng, các chi bộ thực hiện có nền nếp về thời gian, nội dung sinh hoạt. Tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, có nội dung báo cáo thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, mỗi chi bộ có sự phân công luân phiên cho các đảng viên làm báo cáo viên tổng hợp thông tin thời sự và báo cáo trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Hoạt động này giúp cho các đảng viên trong chi bộ phát huy khả năng tổng hợp, trình bày trước hội nghị, đồng thời nắm bắt được thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

 Ba là, duy trì có nề nếp việc chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần của tháng tại phòng họp Ban, đồng thời đánh giá kết quả công việc tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tới. Việc tổ chức chào cờ vào đầu tuần của tháng được thực hiện từ năm 2017 cho đến nay, hoạt động này được thực hiện hàng tháng; sau buổi chào cờ đầu tháng, lãnh đạo Ban đánh giá kết quả công việc tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tới cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Ban, đồng thời tổ chức trao quà sinh nhật trong tháng cho cán bộ, đảng viên và vợ hoặc chồng của cán bộ đảng viên trong Ban.

Bốn là, tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, các hoạt động an sinh xã hội: Hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Ban, Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thăm viếng các khu di tích, nhà lưu niệm, nghĩa trang liệt sỹ... nhân các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài tham gia tốt các cuộc vận động, Công đoàn Ban còn tham gia chương trình “bữa cơm nhân ái” tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh và tặng quà cho một số bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tổng số tiền 15 triệu đồng. Năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương và Huyện ủy Tương Dương đã hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình nghĩa cho 02 hộ gia đình nghèo tại Tương Dương với số tiền trên 120 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt 36 triệu đồng. Năm 2021, Ủng hộ quỹ phòng chống COVID – 19 với số tiền 55 triệu đồng, ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” với số tiền là 25 triệu đồng.

Năm là, tổ chức giúp đỡ xóm, xã đặc biệt khó khăn: Hàng năm, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc và các sự kiện lớn, lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn phối hợp với một số đơn vị tặng quà cho nhiều gia đình, địa phương khó khăn tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu; xã Quế Sơn, huyện Quế Phong; xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương và xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Trong 5 năm qua, cán bộ, công chức cơ quan ủng hộ các loại quỹ và kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền hơn 01 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được nêu trên là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày càng trong sạch vững mạnh, là tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Ban vẫn còn một số nội dung chưa được như mong muốn, như: Việc đăng ký làm theo ở một số cá nhân còn nặng về mặt nghiên cứu, lí luận, chưa cụ thể hóa thành những việc cần làm; việc xây dựng bản cam kết, xây dựng tiêu chí phấn đấu của một số tập thể, cá nhân điển hình còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa thường xuyên.

Thời gian tới, để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngoài việc phát huy những kết quả đạt được, tạo sự quyết tâm, chủ động và phấn đấu đạt kết quả cao hơn cần tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, trọng tâm là:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị số 05-CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể, đồng thời thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng năm; xây dựng mô hình chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt; thực hiện tốt Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ hai, Rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt bộ tiêu chí về quy trình, thủ tục hành chính về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thứ ba, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo của các chi bộ, Đảng ủy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cơ quan có năng lực chuyên môn vững, đạo đức tốt, gắn bó, phục vụ nhân dân, “nói đi đôi với làm”; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể. Hàng tháng các chi bộ có đánh giá kết quả thực hiện, phối hợp với chuyên môn trong xếp loại, đổi mới phương pháp và hình thức trong xếp loại hàng tháng, trong đó có khen thưởng và biểu dương tại hội nghị giao ban đầu tháng đối với các đồng chí có thành tích xuất sắc.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nhất là phát huy vai trò giám sát thường xuyên tại các chi bộ; xây dựng các mô hình, phát hiện các điển hình để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Từ những những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự đồng thuận và quyết tâm mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ Ban, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX./.

                                                                             Nguyễn Văn Sơn 

                                                                          Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023

Một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức - cán bộ tại Huyện Nghi Lộc giai đoạn 2020 - 2023


Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023

Cần tăng cường các giải pháp kết nạp đảng viên mới trong 6 tháng cuối năm 2023


Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ theo dõi địa bàn ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng và những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nghệ An phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước


Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ

Nghệ An nhiều kết quả nổi bật sau 10 thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cán bộ


Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh


Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị

Cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị


Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện tốt chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh


Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở

Cần xây dựng đồng bộ hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở


Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử

Những điểm mới về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử


Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý ở Nghệ An: Cần giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn


Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới


Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân


Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quan trọng để thực hiện bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư ở Nghệ An