Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY NGHỆ AN

---

1.  Lãnh đạo Ban:

Gồm 1 Trưởng Ban và 3 phó ban.

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Lý luận chính trị và LSĐ

2- Phòng Tuyên truyền - BC - XB

3- Phòng Thông tin - Tổng hợp

4- Phòng Khoa giáo

-----

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Ban:

+ Trưởng ban:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy

+ Phó Trưởng Ban: 

 

Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

 

+ Phó Trưởng Ban: Đồng chí Trần Quốc Khánh

 

+ Phó Trưởng Ban: Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh

 

 

2- Các phòng:

- Phòng Lý luận chính trị và LSĐ: Trưởng phòng 

- Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản: Trưởng phòng Đ/c Lê Văn Tâm

- Phòng Thông tin và Tổng hợp: Trưởng phòng Đ/c Ngô Công Mạnh

- Phòng Khoa giáo: Trưởng phòng Đ/c Phan Thị Minh Lý

3- Chi bộ Ban trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh: Bí thư Đ/c Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban.

4- Các tổ chức quần chúng trong Ban gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An và Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

- Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An: Chủ tịch Công đoàn Phan Thị Minh Lý

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Tin cùng chuyên mục

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An