Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2019 ước tăng 7,68% so với cùng kỳ, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,84%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,91% (riêng công nghiệp tăng 8,5%); khu vực dịch vụ tăng 7,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,84% so cùng kỳ

9 tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại và thương mại toàn cầu sụt giảm; kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh, ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở; nhờ đó, kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt được một số kết quả như sau:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2019 ước tăng 7,68% so với cùng kỳ, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,84%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,91% (riêng công nghiệp tăng 8,5%); khu vực dịch vụ tăng 7,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,84% so cùng kỳ năm 2018.

- Thu ngân sách ước thực hiện 11.129,29 tỷ đồng, đạt 82,5% dự toán, tăng 15% cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa ước thực hiện 9.888,29 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán, tăng 17,4% cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.241 tỷ đồng, đạt 73% dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 9 tháng ước thực hiện 18.446,29 tỷ đồng, đạt 75,8% dự toán được giao.

Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 263.898 ha, tăng 3,59% cùng kỳ; sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 1.064.388 tấn, tăng 0,22% cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 193,052 ngàn tấn, tăng 5,33% so cùng kỳ năm ngoái. Tập trung phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 12.377 ha, tăng 0,34%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 814.718 m3, tăng 14,51% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thuỷ sản 9 tháng ước đạt 170.664 tấn, tăng 10,09% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp: Tính chung 9 tháng năm 2019, Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,1% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 1,3%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,6%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 6,34%, cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,96%. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng so với cùng kỳ năm 2018 là: xi măng tăng 45,57%, bia chai tăng 27,08%, thức ăn gia súc tăng 33,14%,...

Lĩnh vực dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng tăng 13,87% cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ tăng 12,54%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 839 triệu USD, tăng 6,61% cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 591 triệu USD, tăng 8,84% cùng kỳ. Khách du lịch ước đạt 5.786 ngàn lượt, tăng 8% cùng kỳ, trong đó khách lưu trú đạt 4.016 ngàn lượt, tăng 9%. Doanh thu vận tải 9 tháng năm 2019 ước đạt 7.673,7 tỷ đồng, tăng 14,23% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt khoảng 134.700 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 203.250 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm, trong đó dư nợ trung và dài hạn chiếm 50,4% tổng dư nợ...

Về đầu tư và xây dựng, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng ước đạt 50.399 tỷ đồng, đạt 68,11% kế hoạch, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2019 đạt 57,57% kế hoạch giao, cao hơn bình quân cả nước (37,92% so kế hoạch Quốc hội giao và đạt 41,39% so với kế hoạch Chính phủ giao); ước giải ngân 9 tháng đạt khoảng 65,11% kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, nổi bật. Hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tổ chức trang trọng, ý nghĩa các sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo dục tiếp tục đạt được nhiều thành tích nổi bật, duy trì vị trí tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Giám sát chặt chẽ dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 89,66% dân số. Giải quyết việc làm cho 30.738 lao động (đạt 81,8% so với kế hoạch đề ra), trong đó, xuất khẩu lao động 9.809 người (đạt 72,6% kế hoạch). Bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội...

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính: Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chuẩn bị tốt báo cáo phục vụ làm việc với Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị. Triển khai đề án sáp nhập thôn, xóm, bản; đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm "Năm cải cách hành chính năm" 2019; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tăng 2 bậc, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) tăng 2 bậc, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 40 bậc, xếp vị trí 4/63 tỉnh, thành phố...

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Các lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra kiểm soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn và chủ động xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối và tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tỷ lệ điều tra làm rõ án hình sự đạt cao (88,6%); phá nhiều chuyên án lớn về hình sự, ma túy. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, nhất là triển khai quyết liệt việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân, đã giải quyết được 270/297 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,9%.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2019 tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội vẫn còn ở mức cao. Các dự án trọng điểm tiến độ triển khai còn chậm. Năm 2019 là năm Cải cách hành chính nhưng một số đơn vị cấp huyện triển khai đến đơn vị cấp xã chưa cụ thể, kết quả thực hiện chưa rõ nét. Tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” còn tiềm ẩn lớn.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2019

1. Nỗ lực phấn đấu cao nhất, tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm nhằm thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2019 đã đề ra. 

2. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tích cực hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; tập trung phòng chống bão lụt.

3. Tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ.

4. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

5. Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại; cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

6. Tăng cường công tác thu, quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước.

7. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội.

8. Quản lý tốt tài nguyên môi trường; chủ động phòng chống thiên tai.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

10. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

11. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cả hệ thống, doanh nghiệp, nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội. Các cấp, các ngành tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp.

Đ.A

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive quang học Vina


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Nghệ An


Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV


Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với tỉnh Nghệ An

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với tỉnh Nghệ An


Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội


Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV thành công tốt đẹp


Ngày 1/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác

Ngày 1/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác


Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Khai mạc Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương, Nam Đàn trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương, Nam Đàn trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV


Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An


Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài


Công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030


Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An


Sơ kết 9 năm phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với 5 tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Sơ kết 9 năm phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với 5 tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế