Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Tại kỳ họp thứ 8, ngày 10 - 12/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cụ thể:

ại kỳ họp thứ 8, ngày 10 - 12/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cụ thể:

* Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP): 9,0% - 9,5%

- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng: 4,3% - 4,5%

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng: 15,0% - 16,0%

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng: 7,5% -8,5%

- Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, ngư khoảng 19-20%; Công nghiệp - xây dựng khoảng 35-36%; dịch vụ khoảng 43-44%.

- Thu ngân sách: 13.448 tỷ đồng

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 1.090 Triệu USD

- Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội: 74-75 ngàn tỷ đồng

- GRDP bình quân đầu người: 42-43 triệu đồng

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận trong năm tối thiểu là: 27 xã

* Chỉ tiêu xã hội

- Mức giảm tỷ lệ sinh: 0,3-0,4‰

- Tỷ lệ hộ nghèo: 4,0%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 17,0%

- Số trường đạt chuẩn quốc gia trong năm: 21 trường

- Tạo việc làm mới: 37-38 ngàn người

- Tỷ lệ lao động được đào tạo: 63%

- Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế: 90%

- Số bác sỹ/vạn dân: 8,2 bác sỹ

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ: 90%

- Số giường bệnh/vạn dân: 29 giường

- Tỷ lệ gia đình văn hóa: 83,6%

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn quốc gia 52%

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90,15%

* Chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo Quyết định số 51/QĐ-BNN: 82,5%

- Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch:

+ Đối với đô thị loại 4 trở lên: 89%

+ Đối với đô thị loại 5: 78%

- Tỷ lệ che phủ rừng: 57,72%

- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý: 94%

http://nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/eb5e6c004822ff8b87dab7af7d0ff9f3/1/images1429164_hoi_dong___chao_co.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=eb5e6c004822ff8b87dab7af7d0ff9f3/1

Để đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trên, Nghị quyết cũng đã đặt ra 9 giải pháp thực hiện:

1. Các cấp, các ngành đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

2. Tăng cường công tác đối ngoại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.

4. Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hoá - xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, bảo đảm tốt an sinh xã hội.

5. Quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

8. Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

9. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019.

 

Tin cùng chuyên mục

Hội thảo “Xô viết Nghệ Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”

Hội thảo “Xô viết Nghệ Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử”Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp


Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020


Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị bàn giải pháp phòng chống thiên tai tại khu vực Bắc Trung bộ

Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị bàn giải pháp phòng chống thiên tai tại khu vực Bắc Trung bộ


Nghệ An đặt mục tiêu giải quyết xong cán bộ dôi dư sau sáp nhập cấp xã năm 2025

Nghệ An đặt mục tiêu giải quyết xong cán bộ dôi dư sau sáp nhập cấp xã năm 2025


Thống nhất kế hoạch kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam tại Nghệ An

Thống nhất kế hoạch kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam tại Nghệ An


Thủ tướng: Dồn lực cho "tam mã" kéo cỗ xe tăng trưởng

Thủ tướng: Dồn lực cho "tam mã" kéo cỗ xe tăng trưởng


Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc

Nghệ An đồng hành cùng doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc


Trưởng Ban Nội chính TW Phan Đình Trạc: Việc triển khai chính sách dân sinh của Đảng, Nhà nước ở cơ sở còn chậm

Trưởng Ban Nội chính TW Phan Đình Trạc: Việc triển khai chính sách dân sinh của Đảng, Nhà nước ở cơ sở còn chậm


Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định “mở ra chân trời” phát triển mới

Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định “mở ra chân trời” phát triển mới


Quốc hội thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước về Xóa bỏ lao động cưỡng bức

Quốc hội thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước về Xóa bỏ lao động cưỡng bức


Cần thiết sớm phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA

Cần thiết sớm phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA


Khai mạc trọng thể Kỳ họp "đặc biệt" của Quốc hội

Khai mạc trọng thể Kỳ họp "đặc biệt" của Quốc hội


Ủy viên Trung ương Đảng phải là người đoàn kết, gương mẫu thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng

Ủy viên Trung ương Đảng phải là người đoàn kết, gương mẫu thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng