Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến với đồng chí Lau-ta-rô Ca-rơ-mô-na, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chi-lê (PCCh – Đảng tham gia liên minh cầm quyền). Ảnh: Hoài Nam

Trong thời gian từ ngày 19/10 đến ngày 22/10/2022, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Chi-lê.

Trong thời gian chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã hội kiến với đồng chí Lau-ta-rô Ca-rơ-mô-na (Lautaro Carmona), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chi-lê (PCCh – Đảng tham gia liên minh cầm quyền); có các cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Chi-lê A-na Li-a U-ri-a-rơ-tê (Ana Lya Uriarte), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chi-lê Mai-gia Phéc-nan-đết A-giên-đê (Maya Fernández Allende), quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chi-lê Xi-mê-na Phu-ên-tê (Ximena Fuentes), quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hai-mê Ga-ha-rơ-đô (Jaime Gajardo) và Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chi-lê, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chi-lê – Việt Nam, Ka-rôn Ca-ri-ô-la (Karol Cariola).

Tại các cuộc hội kiến và làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đã thông báo một số nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 35 năm qua; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại dựa trên phát huy sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chi-lê, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile – Việt Nam Karol Cariola.  Ảnh: Hoài Nam

Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chi-lê, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Xan-va-đo A-giên-đê (Salvador Allende) đặt nền móng đang phát triển rất tốt đẹp, hai nước cũng chia sẻ nhiều giá trị chung, cùng tích cực tham gia và không ngừng tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, song phương và đa phương; tích cực hỗ trợ lẫn nhau trước tác động của đại dịch COVID-19; các cơ chế hợp tác, nhất là các cơ chế Tham khảo chính trị và Hiệp định thương mại tự do được duy trì hoạt động hiệu quả, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác; tin tưởng, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chi-lê ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, bày tỏ cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân Chi-lê và các lực lượng cánh tả, tiến bộ ở Chi-lê đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chi-lê Lau-ta-rô Ca-rơ-mô-na và lãnh đạo các bộ, cơ quan ở Chi-lê đều bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, sự ngưỡng mộ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trong liên minh cánh tả cầm quyền tại Chi-lê, giữa nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước  Chi-lê - Việt Nam.

Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Chi-lê Maya Fernández Allende. Ảnh: Hoài Nam 

Phát biểu tại các cuộc gặp và làm việc, lãnh đạo các chính đảng và các cơ quan của Chính phủ Chính phủ Chi-lê đều bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước; đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế tham vấn song phương, phối hợp đề xuất các biện pháp nhằm gia tăng kim ngạch thương mại Việt Nam - Chi-lê, thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân nhằm đưa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới.

Trong thời gian ở thăm Chi-lê, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Xan-ti-a-gô đề Chi-lê; dự mít tinh quần chúng do Đảng Cộng sản Chi-lê và quần chúng nhân dân quận Xê-rô Na-vi-a (Cerro Navia) tổ chức; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng Việt Nam tại Chi-lê.

Sau chuyến thăm Chi-lê, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta sẽ thăm và làm việc tại Ác-hen-ti-na./.

 
Nguồn: DCS