Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Từ ngày 25/2 đến 28/2, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Kha Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực làm trưởng đoàn làm việc với 6 Huyện ủy: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương để đánh giá tình hình hoạt động công tác tuyên giáo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua, chỉ đạo, đôn đốc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Dự các buổi làm việc với đoàn có Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND các huyện, lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo và trung tâm chính trị.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tương Dương

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các huyện cho thấy kết quả đạt được khá toàn diện, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống; công tác khoa giáo được chăm lo góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, tài nguyên, môi trường, văn hóa, thể thao; công tác nắm bắt thông tin và cung cấp, định hướng thông tin được chú trọng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới với nước bạn Lào. Hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên, bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả, nhất là từ khi triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh, trong năm 2020 có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy bám sát các sự kiện để tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân; tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp thực sự sâu sắc, chất lượng để rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến việc tổ chức Đại hội để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, chủ động đấu tranh hiệu quả các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá đại hội; tiếp tục đổi mới trong việc học tập, quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thực sự nghiêm túc, có chất lượng.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện theo hướng nâng tầm vị thế, vai trò của Trung tâm chính trị thực sự trở thành “Trường Đảng” cấp huyện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

Phan Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII

Công tác nhân sự Đại hội XIII qua các Hội nghị TW Đảng khóa XII


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng


Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025


Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội Đảng các cấp


Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020

Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020