Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

Chỉ thị nêu rõ, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn; địa hình phức tạp, với nhiều loại rừng khác nhau, diện tích rừng trồng Thông lớn. Theo dự báo của trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2021 diễn biến thời tiết rất phức tạp và bất thường, mùa hè nắng nóng gay gắt, khô hạn có thể kéo dài sẽ tác động rất lớn đến công tác bảo vệ rừng, nguy cơ xẩy ra cháy rừng rất cao. Nếu cháy rừng xảy ra sẽ gây hậu quả nặng nề và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, hủy hoại môi trường sinh thái và đời sống của người dân.

Để chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến cháy rừng và giảm thiểu số vụ cháy, thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đối với Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ rừng.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện): Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong đó quan tâm, chỉ đạo thực hiện: Xây dựng, triển khai có hiệu quả phương án PCCCR năm 2021 trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về PCCCR trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác lâm nghiệp. Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR năm 2021 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo các chủ rừng, UBND các xã rà soát kỹ và xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Chủ động tổ chức việc ký kết hiệp đồng lực lượng và phương tiện với các đơn vị Quân đội, đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, để thống nhất cơ chế huy động lực lượng chữa cháy rừng trong các tình huống cháy rừng lớn xẩy ra. Tăng cường kiểm tra an toàn PCCCR tại các khu rừng trọng điểm, quản lý tốt các hoạt động canh tác nương rẫy; đốt xử lý thực bì trồng rừng; xử lý nghiêm các hành vi chặt phá và chuyển mục đích rừng trái phép. Các địa phương có rừng Thông cần tăng cường quản lý hoạt động khai thác nhựa Thông, thực hiện nghiêm việc cấp phép khai thác, giám sát quy trình kỹ thuật khai thác, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, khai thác sai quy trình kỹ thuật. Thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn để kiểm tra phát hiện sớm điểm cháy rừng và có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường các biện pháp tuần tra rừng, kiểm soát lửa rừng. Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ xẩy ra cháy rừng cao phải duy trì quân số và trực 24/24 giờ hàng ngày tại Văn phòng Ban chỉ huy PCCCR các cấp, hạt Kiểm lâm, chủ rừng và tại các chòi canh lửa. Giám sát và quản lý tốt việc mang lửa vào rừng, sử dụng lửa ven rừng và trong rừng; hướng dẫn việc sử dụng lửa an toàn đối với các hoạt động vui chơi giải trí, thăm viếng của du khách, đốt hương, đốt vàng mã có nguy cơ bén lửa gây cháy rừng. Trong các tình huống cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hậu cần tại chỗ và trực tiếp chỉ huy chữa cháy kịp thời. Nếu xảy ra cháy lớn, vượt khả năng cứu chữa của địa phương, thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn theo hiệp đồng đã được ký kết và báo cáo UBND tỉnh xin hỗ trợ lực lượng; phân công cắt cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa cháy rừng tiếp cận đám cháy nhanh nhất. Sau khi dập tắt đám cháy phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến cháy rừng. Có biện pháp bắt buộc phục hồi, trồng lại rừng sau khi bị cháy theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về cơ quan Thường trực (Sở Nông nghiệp và PTNT, số điện thoại hotline thường trực PCCCR 24/24h: 0238. 3842710) và UBND tỉnh theo quy định.

Chỉ thị còn chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh với trách nhiệm là cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn, cơ quan phối hợp đảm bảo các điều kiện về nhân lực, phương tiện, chuyên nghiệp, kế hoạch và nguồn tài chính đảm bảo PCCCR hiệu quả đi kèm với công tác truyền thông chủ động, dự báo, cảnh báo sớm cháy rừng để người dân biết chủ động ứng phó, phòng ngừa.

Chỉ thị này được phổ biến đến địa bàn các thôn, bản, chủ rừng, kiểm lâm địa bàn trong toàn tỉnh để thực hiện.

Trần Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022


Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương

Nghệ An: Những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương


Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An

Những kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” ở Nghệ An