Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Nghệ An

Ngày 24/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy chế số 05-QC/TU về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Đồng thời, góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, bản lĩnh và tâm hồn con người xứ Nghệ sống, làm việc và học tập theo tấm gương của Bác; nâng cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát động Giải thưởng là dịp để động viên, khuyến khích và ghi nhận sự tham gia, đóng góp có hiệu quả của các nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về đối tượng gồm: Tác giả, đồng tác giả là văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình và các hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí đã được đăng tải, xuất bản, thực hiện hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian từ ngày 01/01/2020 - 15/11/2024 gửi tham gia Giải thưởng theo quy định.

Về tiêu chuẩn tác phẩm tham gia Giải thưởng

- Đối với tác phầm là văn học: Là tiểu thuyết, truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn, tập bút ký, tản văn, kịch bản văn học đã được xuất bản; nếu là tác phẩm đăng báo chí (truyện ngắn, phóng sự, bút ký, ghi chép…) phải gửi chùm 03 tác phẩm trở lên. Tập thơ, trường ca, truyện thơ đã xuất bản; nếu là thơ đăng báo phải gửi chùm 05 bài trở lên (không xét thơ trào phúng, châm biếm, đả kích). Tập nghiên cứu, lý luận phê bình, chùm bài lý luận phê bình về các sáng tác của Bác, thể hiện hình tượng Bác đã được xuất bản và phải gửi chùm 03 bài trở lên.

- Đối với âm nhạc: Tác phẩm được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy khổ A4 (03 bản photo), được hoàn thiện trên 02 đĩa CD Demo hoặc USB không hạn chế thời lượng và đã được biểu diễn, công bố tại cơ quan văn hóa cấp tỉnh trở lên (kèm giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm âm nhạc.

- Đối với sân khấu: Tác phẩm đã được in thành sách hoặc được dàn dựng và công diễn trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp từ cấp tỉnh trở lên (kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi 02 tác phẩm; mỗi tác phẩm gửi 03 bản photo và 01 bản gốc (đối với kịch bản được in thành sách); 02 đĩa DVD ghi hình tác phẩm (đối với tác phẩm đã được dàn dựng và công diễn).

- Đối với Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa đã được công bố, trưng bày, triển lãm mỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên trong giai đoạn xét giải (kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Gửi 03 ảnh chụp tác phẩm kích thước 18 x 24 cm để chấm vòng sơ khảo; gửi bản gốc khi được xét chấm chung khảo.

- Đối với nhiếp ảnh: Là ảnh màu hoặc đen trắng, ảnh đơn, cụm ảnh hoặc ảnh bộ (từ 5 - 8 ảnh được coi là 1 tác phẩm) đã được công bố, trưng bày, triển lãm từ cấp tỉnh trở lên trong giai đoạn xét giải (kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm và in 03 bản trên giấy ảnh cỡ 20 x 25 cm hoặc 20 x 30 cm.

- Đối với Múa: Tác phẩm phải hoàn thiện trên đĩa VCD hoặc USB với thời lượng tối thiểu 6 phút và được công diễn trên các loại hình sân khấu từ cấp tỉnh trở lên (kèm giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm; mỗi tác phẩm phải sao thành 02 bản trên đĩa VCD hoặc USB.

- Đối với văn nghệ dân gian và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Tác phẩm công trình sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số đã được xuất bản (kèm giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi 01 tác phẩm (gồm 01 bản gốc, 02 bản photo).

- Đối với báo in, tạp chí in: Tác phẩm gồm những bài viết phản ánh, phóng sự, ký sự, ghi chép gương người tốt, việc tốt đã được đăng tải trên các báo in, tạp chí in của Trung ương và địa phương với nội dung giàu tính phát hiện, sự kiện điển hình, nội dung thể hiện tốt, hiệu ứng xã hội tốt được dư luận xã hội quan tâm. Tác phẩm phải được in bằng bản gốc trên giấy A4 kèm bản photo của bài báo (ghi rõ báo, tạp chí nào đăng, ngày tháng năm đăng tải). Không xét giải thưởng đối với thể loại tin.

- Đối với báo điện tử, tạp chí điện tử: Tác phẩm gồm những bài viết, phóng sự, ký sự, ghi chép phản ánh, gương người tốt, việc tốt đã được đăng tải trên các báo điện tử, tạp chí điện tử của Trung ương và địa phương. Tác phẩm phải được in trên giấy A4 kèm theo đường link đăng tải (ghi rõ báo, tạp chí điện tử nào đăng, ngày tháng năm đăng tải). Không xét Giải thưởng đối với thể loại video clip.

- Đối với báo nói (phát thanh): Tác phẩm được ghi trên 02 đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm. Trên mặt đĩa hoặc USB ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch ra tiếng Việt phổ thông.

- Đối với báo hình (truyền hình): Tác phẩm được ghi trên 02 đĩa VCD, DVD hoặc USB; mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm; ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm trên giấy A4. Nếu là chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số phải dịch ra tiếng Việt phổ thông và phụ đề. Tác phẩm là ký sự không quá 10 tập, mỗi tập không quá 14 phút; các chương trình tọa đàm, giao lưu, văn nghệ với chủ đề về Bác Hồ không quá 45 phút.

- Đối với hoạt động quảng bá: Xét tặng Giải thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thuộc các lĩnh vực: Báo chí (báo, tạp chí đăng, phát). Xuất bản (in sách, phát hành sách). Văn nghệ dân gian (sưu tầm, nghiên cứu). Trung tâm văn hóa; trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông; đơn vị chiếu phim; di tích lịch sử văn hóa; bảo tàng; thư viện. Đơn vị biểu diễn nghệ thuật. Ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công về chủ đề này.

Mỗi tác phẩm, công trình, quảng bá chỉ được gửi tham gia Giải thưởng ở một cấp (Hội chuyên ngành Trung ương hoặc cấp tỉnh) và chỉ gửi tham gia ở  1 thể loại của Giải thưởng.

Về tiêu chuẩn tác giả: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không phát ngôn, đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian sáng tác, quảng bá và tham gia Giải thưởng (từ năm 2020 - 2025). Mỗi tác giả được tham gia tối đa ở 02 chuyên ngành nhưng không cùng tác phẩm (Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Chung khảo, Ban Sơ khảo không được tham gia Giải thưởng).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 nhất, 02 nhì, 03 ba, 05 khuyến khích cho mỗi loại hình văn học, nghệ thuật, báo chí.

Hoạt động quảng bá: Thưởng cho 03 tập thể trong các lĩnh vực xuất bản, báo chí, nghệ thuật và 01 cá nhân thuộc lĩnh vực nghệ thuật.

Thời hạn nhận tác phẩm, hồ sơ tham gia Giải thưởng:

- Đợt I, nhận tác phẩm sáng tác, hồ sơ hoạt động quảng bá tham gia giải thưởng từ khi phát động đến hết ngày 15/11/2022.

- Đợt II, nhận tác phẩm sáng tác, hồ sơ hoạt động quảng bá tham gia giải thưởng từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 15/11/2024.

Địa điểm nhận tác phẩm, hồ sơ tham gia Giải thưởng

- Đối với hoạt động quảng bá: Sở Văn hóa và Thể thao, số 74, Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, số 06, đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Tác phẩm báo chí: Hội Nhà báo Nghệ An, số 03, Đại lộ Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phương Thảo 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Nguyễn Phong Sắc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Nguyễn Phong Sắc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh


Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết về giáo dục toàn diện

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết về giáo dục toàn diện


Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Đề án nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Đề án nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025


Trách nhiệm của chi bộ, đảng viên trong việc quản lý, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội

Trách nhiệm của chi bộ, đảng viên trong việc quản lý, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội


Củng cố vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Củng cố vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động trợ giúp người khuyết tật


Triển khai mô hình “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2026”

Triển khai mô hình “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2026”


Mãi ngời sáng con đường Cách mạng Tháng Mười

Mãi ngời sáng con đường Cách mạng Tháng Mười


Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới


Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An


Phát động hưởng ứng Cuộc thi  "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm  ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển"

Phát động hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển"


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng