Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Trong những năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng cơ sở luôn được cả hệ thống chính trị ở tỉnh ta quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đảm bảo ổn định chính trị trên địa bàn.

Với việc quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đến nay toàn tỉnh có 526 cộng tác viên dư luận xã hội, trong đó cấp tỉnh 35 người, cấp huyện và tương đương 491 người. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội hoạt động rất trách nhiệm, hiệu quả, thường xuyên thâm nhập vào thực tiễn các đơn vị, địa bàn được phân công; phối hợp với cơ quan ban ngành liên quan để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, báo cáo về Thường trực cấp ủy qua Ban Tuyên giáo. Việc nắm bắt dư luận xã hội từ cơ sở góp phần quan trọng giúp các cấp uỷ đảng và chính quyền sớm đưa ra được các chủ trương, quyết sách sát thực, phù hợp lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp.

Thăm dò dư luận xã hội về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại huyện Qùy Châu

Thời gian qua, trong tỉnh xảy ra một số vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn trở thành các “điểm nóng”, ảnh hưởng đến ổn định an ninh chính trị, cần tập trung xử lý như việc triển khai các dự án trọng điểm: Công viên Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; dự án cao tốc Bắc - Nam; tình hình phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc sau khi đóng con đường cũ 7C vào xóm Bình Thuận, Rú Thần, Khánh Thiện xã Nghi Thuận (Dự án WHA Industrial Zone 1 Nghệ An)... Liên quan đến khai thác khoáng sản, dư luận xã hội rất quan tâm đến thực trạng trạng tiếp tục xuất hiện “hố tử thần” sụt lún dưới móng nhà của người dân, hàng trăm giếng nước bị cạn trơ đáy, 191 nhà dân bị nứt nẻ, nhiều trường học, trạm y tế cũng rơi vào tình trạng tương tự ở địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Về lĩnh vực giáo dục, trong quá trình triển khai thực hiện sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn với Trường THCS Khai Sơn thành Trường THCS Khai Lạng (huyện Anh Sơn) có một số ý kiến chưa đồng tình...

Nguyên nhân chủ yếu của những vụ việc trên là do một số vấn đề bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, gây nên bức xúc cho người dân. Một bộ phận nhân dân chưa nắm rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nên còn băn khoăn, hoang mang, dao động, chưa đồng thuận. Các thế lực thù địch, phản động không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình vì vậy trước những vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến tư tưởng, quyền lợi của người dân, đều bị khai thác tối đa, lợi dụng dư luận xã hội gây nhiễu loạn thông tin. Các đối tượng xấu lợi dụng bóp méo, thổi phồng tính chất vụ việc, nhất là trong các vụ việc liên quan đến chính sách xã hội, quyền và lợi ích của người dân; đặc biệt là lợi dụng hiệu ứng “tâm lý đám đông” để tập hợp, lôi kéo, xúi giục, kích động người dân tụ tập, gây rối, chống phá lực lượng chức năng...

Làm gì để hạn chế phát sinh và xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp, ngăn ngừa trở thành “điểm nóng” là câu hỏi luôn được các cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở, trăn trở, tìm lời giải.

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22-10-2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nghị quyết đã đề cập những nội dung cơ bản, hệ trọng, đồng thời đề ra những nhiệm vụ cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Quan tâm đến việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, thực hiện chính sách pháp luật; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng”, không để kẻ địch lợi dụng chống phá.

Việc giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từ khối xóm làng bản, xã, phường, thị trấn ở các huyện, thành, thị được xem như định hướng quan trọng để giải quyết triệt để vấn đề. Kể từ khi chỉ ra những vụ việc phức tạp cần xử lý, đến nay nhiều kết quả đã đạt được, nhiều bài học được đúc rút, mang tính thời sự và lâu dài. Một trong những bài học căn cốt để giải quyết và ngăn ngừa “điểm nóng” là phát huy dân chủ, khẳng định vai trò quan trọng “dân là gốc”; quan tâm tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, nhân dân, để điều chỉnh các giải pháp lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong trong thời gian tới, tỉnh ta cần tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong việc xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở ở như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng để nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, xử lý điểm nóng.

Thứ hai, phát huy cao độ tính chủ động, bám sát cơ sở, nắm thực tiễn, địa bàn để nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, báo cáo cấp ủy, định hướng thông tin kịp thời, đúng tầm, đúng hướng.

Hệ thống tuyên giáo các cấp tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp thành lập các tổ công tác thường xuyên xuống địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Tăng cường đối thoại với người dân. Đồng thời, tìm hiểu hoàn cảnh các gia đình, chia sẻ, giúp đỡ họ để tạo dựng niềm tin, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ. Đặc biệt, phải chú trọng tới những người có uy tín trong cộng đồng để tranh thủ sự ủng hộ và phối hợp vận động, thuyết phục cộng đồng dân cư tại địa phương.

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và công tác tuyên truyền miệng. Tăng cường các buổi thông tin chuyên đề, trao đổi, thảo luận của các tổ chức hội, đoàn thể quần chúng.

Thứ ba, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện công tác thông tin tuyên truyền một cách bài bản, khoa học: Nắm chắc và tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách có liên quan; tuyên truyền linh hoạt theo tình hình thực tế; đến tận người dân để tuyên truyền, vận động. Phát huy lực lượng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân...

Khi có vụ việc xảy ra, cần thông tin chính thống, khách quan, kịp thời, đúng sự thật về bản chất sự việc. Nhanh chóng thông tin trong tình huống khẩn cấp, thống nhất đầu mối để kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, ban chỉ đạo 35, báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền, định hướng dư luận.

Liên quan đến giải quyết ý kiến của Nhân dân: Các ngành chức năng cần nắm chắc, rà soát cụ thể những ý kiến, đề xuất của Nhân dân; kịp thời, kiên trì công tác đối thoại, gặp gỡ những người có liên quan để định hướng dư luận, tuyên truyền, giải thích các nội dung đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, giải quyết những vướng mắc của Nhân dân từ khi manh nha, không để sự việc trở nên phức tạp.

Thứ tư, tăng cường tác chiến trên không gian mạng. Bên cạnh lực lượng tác chiến chuyên nghiệp, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên sử dụng mạng xã hội để trực tiếp đấu tranh một cách chủ động, tuyên truyền nội dung chính thống, thông tin tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Thứ năm, chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó với các vụ việc như tụ tập đông người, các hành vi vi phạm pháp luật… Khi vụ việc xảy ra, cần linh hoạt các hình thức tuyên truyền, định hướng dư luận (như sử dụng tin nhắn, đăng tải tin bài với nội dung ngắn gọn, súc tích, kêu gọi nhân dân đồng thuận với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc…).

Thứ sáu, sau khi vụ việc đã được xử lý, cần phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng đưa đời sống cộng đồng trở lại bình thường, giải quyết kịp thời những vướng mắc có liên quan, tạo tiền đề cho sự phát triển mới.

Thứ bảy, nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp.

Thứ tám, dự báo kịp thời, chính xác tình hình dư luận xã hội và đề xuất được các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền đề ra những quyết sách đúng đắn, đồng thời bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố có thể gây mất ổn định gây nên “điểm nóng”.

Thứ chín, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, tổng hợp, phân tích tâm trạng dư luận xã hộivà công tác tham mưu định hượng dư luận xã hội trước những tác động bởi các vấn đề, sự kiện quan trọng của địa phương, đơn vị và từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến đời sống của Nhân dân.

                                       Hiền Lương 

                                              Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới

Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới


Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo

Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo


Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh

Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh


Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022


Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư


Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn

Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn


Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà