Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân

Xác định người dân là trọng tâm phục vụ trong cải cách nền hành chính, thủ tục hành chính, từ năm 2018 đến nay, huyện Nghi Lộc đã triển khai được một số mô hình cải cách hành chính vì dân, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp.

Sáng 3/6, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc yêu cầu UBND huyện và các xã cần tạo ra bước đôt phá CCHC trong giai đoạn tới theo hướng thực chất, thiết thực. 

Nhiều mô hình CCHC thiết thực

Thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020, huyện Nghi Lộc đã triển khai đồng bộ và tạo chuyển biến tích cực trên cả 6 lĩnh vực về: cải cách thể chế; thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền được UBND huyện xây dựng và từng bước hoàn thiện, gắn với tích cực kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung văn bản bất hợp lý. Qua đó góp phần tăng cường quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, kể cả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tránh mâu thuẫn, chồng chéo…

Đến nay, huyện Nghi Lộc đã xây dựng, cập nhật 368 quy trình TTHC điện tử trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh.

Cải cách TTHC dần đi vào thực chất, tạo bước đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đáng quan tâm là lĩnh vực đất đai có 10 thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết; hoạt động giao dịch bảo đảm có 6 thủ tục; tài chính - kế hoạch - xây dựng cơ bản có 6 thủ tục.

Huyện Nghi Lộc cũng là địa phương điển hình của Nghệ An trong việc xây dựng hiệu quả hoạt động mô hình trung tâm giao dịch “một cửa” cấp huyện và xã. Hiện tại, ở trung tâm giao dịch “một cửa” cấp huyện, cấp xã đều rà soát, niêm yết đầy đủ các lĩnh vực đất đai, xây dựng, kinh doanh…; xây dựng hệ thống bảng biểu cập nhật đầy đủ các thông tin, nhất là mức thu phí, lệ phí của các lĩnh vực có thu phí, lệ phí.

Các trung tâm giao dịch “một cửa” của huyện và xã đều thực hiện lập sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, lập phiếu hẹn đối với các TTHC có thời gian giải quyết dài ngày; giải quyết ngay các thủ tục trong ngày.

Xác định người dân là trọng tâm phục vụ trong cải cách nền hành chính, TTHC, từ năm 2018 đến nay, huyện Nghi Lộc đã triển khai được một số mô hình CCHC vì dân, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp. Huyện đã thực hiện TTHC về đất đai theo dịch vụ công thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm giảm đi lại cho người dân, vừa giảm tiêu cực, nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ.

Đó còn là cung cấp TTHC về đăng ký kết hôn kèm theo thư chúc mừng; TTHC khai tử có thư chia buồn với người dân; thủ tục đăng ký khai sinh được trả kết quả tại nhà khi công chức không thể giải quyết cho người dân lấy ngay. Huyện cũng thực hiện mô hình “Ngày không viết”: Vào thứ Ba hàng tuần, công chức cấp xã sẽ trực tiếp hướng dẫn, kê khai TTHC cho người dân…

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Chung ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC của huyện Nghi Lộc với nhiều mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả, góp phần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, nhất là thái độ, ý thức, trách nhiệm đối với công việc của một số cán bộ, công chức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu huyện Nghi Lộc xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, cần tập trung thực hiện trên cả 6 nhiệm vụ, trong đó, xác định rõ khâu trọng tâm, lĩnh vực đột phá để đảm bảo CCHC thực chất.

Tập trung cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng giải quyết công việc của cán bộ, công chức, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng cải cách TTHC, trong đó, xác định các lĩnh vực đang đặt ra nhiều khó khăn, vướng mắc như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh ứng dụng CNTT….

Dịp này, UBND huyện Nghi Lộc đã khen thưởng 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020.

Nguồn: baonghean.vn

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại Tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại Tỉnh Nghệ An


Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới


Để miền Tây Nghệ An phát triển bền vững

Để miền Tây Nghệ An phát triển bền vững


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính