Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước Nghệ An (KBNN) đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, công khai đầy đủ quy trình nghiệp vụ tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ.

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế cơ quan để điều hành mọi hoạt động trong đơn vị, đặc biệt là sửa đổi Quy chế làm việc của Kho bạc Nhà nước Nghệ An theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành công việc, giảm bớt thời gian hội họp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin (CNTT) đã thực sự trở thành phương tiện không thể thiếu được trong hoạt động nghiệp vụ, quyết định chất lượng, hiệu quả công việc. KBNN Nghệ An đã trang bị đồng bộ các thiết bị tin học, thiết lập được hệ thống mạng hạ tầng CNTT tốc độ cao, tạo ra một cơ sở hạ tầng vững chắc cho việc triển khai các phần mềm ứng dụng hiện đại. Hệ thống thiết bị tin học được kết nối hình thành mạng diện rộng kết nối tất cả các mạng cục bộ của các đơn vị KBNN cấp huyện, tỉnh và Kho bạc Nhà nước trung ương. Với việc đầu tư hệ thống nguồn tập trung và các điều kiện cơ sở vật chất khác đảm bảo cho các phần mềm ứng dụng của KBNN hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng về hệ thống CNTT, đảm bảo kết nối liên tục thông suốt 24/24h.

Cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước, KBNN Nghệ An đã triển khai vận hành hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) từ năm 2010. Đây là một bước tiến lớn về hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu phân bổ dự toán, thực hiện thu, chi, kế toán và báo cáo ngân sách, nâng cao tính minh bạch trong thực hiện kế toán thu, chi ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người sử dụng, KBNN Nghệ An đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình Khai thác dữ liệu TABMIS (KTSLTAB) để triển khai diện rộng tại tất cả các đơn vị KBNN trong toàn quốc; Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan Nghệ An xây dựng chương trình Báo cáo thống nhất số liệu thu, chi NSNN (baocaotc), qua đó giúp các đơn vị cung cấp kịp thời số liệu thu, chi NSNN cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Ứng dụng phần mềm hiện đại hóa thu ngân sách (TCS PHT) cho phép mở rộng phối hợp thu giữa các cơ quan KBNN, Sở Tài Chính, Cục Thuế, Cục Hải quan với ngân hàng thương mại cùng với việc áp dụng chữ ký số giúp cho việc trao đổi, đối chiếu thông tin được điện tử hóa và tự động hoàn toàn, giảm thời gian đối chiếu, tăng chất lượng hiệu quả trao đổi thông tin thu ngân sách nhà nước (NSNN). Hệ thống KBNN đã giúp tập trung nhanh các khoản thu vào NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN. Trong công tác thanh toán giữa các đơn vị trong hệ thống KBNN và với các ngân hàng thương mại, phần mềm thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT), thanh toán liên ngân hàng (CITAD) giúp KBNN thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử với các với các ngân hàng thương mại nhanh chóng, an toàn, chính xác giảm độ trễ về thời gian trong khâu thanh toán.

Từ năm 2018, các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Nghệ An đã tích cực tuyên truyền, chủ động triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cấp độ 4: Tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng NSNN tham gia DVCTT; tổ chức hội nghị triển khai DVCTT cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Phân công bố trí cán bộ nghiệp vụ KBNN để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, nắm bắt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện DVCTT; triển khai ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN để góp phần phòng ngừa, hạn chế rủi ro, thất thoát đối với các đơn vị sử dụng NSNN… Do làm tốt khâu tuyên truyền cho các đơn vị về mục đích, lợi ích DVC mang lại nên trong thời gian qua kho bạc đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp tốt từ phía các đơn vị. Tính đến thời điểm 30/6/2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 2.987 đơn vị giao dịch với KBNN đã đăng ký sử dụng DVCTT (chiếm tỷ lệ 95,7% tổng sổ các đơn vị giao dịch với KBNN Nghệ An). Trong tháng 7/2020 KBNN Nghệ An đã tiếp nhận và xử lý 36.033 bộ hồ sơ qua DVCTT (chiếm tỷ lệ 82,55% số lượng hồ sơ tiếp nhận trong tháng). Việc triển khai DVCTT, đã mang lại hiểu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch vì không phải đến trực tiếp giao dịch tại cơ quan Kho bạc, giảm chi phí và thời gian đi lại. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc giao nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của công chức KBNN, đặc biệt phát huy hiệu quả trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Có thể đánh giá trong những năm qua việc ứng dụng CNTT vào thực tiễn công việc đã giúp KBNN Nghệ An nâng cao chất lượng, hiệu quả, đơn giản hóa thủ tục, hiện đại hóa quy trình, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân giao dịch với KBNN Nghệ An.

Để đạt được những kết quả trên, KBNN Nghệ An rút ra các bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Lãnh đạo KBNN Nghệ An đã làm tốt công tác tuyên truyền về những lợi ích cho các đơn vị sử dụng NSNN khi tham gia Dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Thứ hai, Lãnh đạo đơn vị đã kịp thời nắm bắt, quan tâm đến ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; quan tâm nghiên cứu xây dựng các chương trình ứng dụng thiết thực, đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa và quản lý trong nội bộ cơ quan để giảm tải công việc thủ công tại các phòng nghiệp vụ và KBNN cơ sở.

Thứ ba, Thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị mạng, quản trị dữ liệu, an ninh thông tin và an toàn hệ thống mạng cho công chức chuyên trách về CNTT. Chú trọng đào tạo, hướng dẫn để giúp cán bộ, công chức nghiệp vụ có kỹ năng Tin học cơ bản và nâng cao, nắm vững quy trình vận hành, có khả năng sử dụng, khai thác tốt các ứng dụng của ngành.

Thư tư, Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu ngành, yêu nghề, say mê công việc cho cán bộ công chức. Từ đó mỗi cá nhân trong đơn vị không ngừng nỗ lực nghiên cứu, học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động nghiên cứu đề xuất các sáng kiến cải tiến đưa ứng dụng công nghệ vào tác chuyên môn một cách hiệu quả.

Trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa công tác quản lý, phục vụ tốt hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT để ngành Kho bạc Nhà nước không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà còn tiếp tục đạt được những thành tựu về cải cách hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu “Kho bạc điện tử, Kho bạc số”.

 

                                                     Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                         Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại Tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại Tỉnh Nghệ An


Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới


Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân

Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân


Để miền Tây Nghệ An phát triển bền vững

Để miền Tây Nghệ An phát triển bền vững


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính