Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm của huyện Tương Dương

Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 4.875 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 137% dự toán tỉnh giao, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Hoàn thành việc thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị, tỷ lệ 100%.

Duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới (NTM), đã xây dựng được 5/12 bản hoàn thành 15 tiêu chí về đích NTM theo lộ trình, xây dựng 22 mô hình kinh tế, lũy kế đến nay có 284 mô hình đạt hiệu quả. Hoạt động các trường nội trú, bán trú được thực hiện tốt; công tác hướng nghiệp, phân luồng sau THCS có hiệu quả; tỷ lệ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 đạt 71,1%; học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi do tỉnh tổ chức đạt kết quả cao, nằm trong tốp đầu các huyện miền núi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ gia đình văn hóa 77,1%, tăng 1,9% so với cùng kỳ; tỷ lệ làng, bản đạt chuẩn văn hóa 82,8%, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho 2.447 lao động, tăng 175,9% so với cùng kỳ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bảo vệ thành công các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đặc biệt trước, trong và sau Tết không xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép; quá trình tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “Tuyên giáo hành động, hướng về cơ sở”, công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; định hướng tốt thông tin dư luận xã hội; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo các TCCSĐ tổ chức 49 hội nghị học tập quán triệt nghị quyết và chuyên đề tại 17 xã, thị trấn; chỉ đạo học trực tuyến qua Google biểu mẫu thông qua hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm đối với 05 lớp học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các địa phương, đơn vị chưa tham gia hội nghị trực tuyến.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập 15 chi bộ công an chính quy tại các xã. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 116 đảng viên mới. Triển khai phong trào "Dân vận khéo" gắn với thi đua, nhân rộng các mô hình; xây dựng điểm sáng về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 21 tổ chức đảng và 39 lượt đảng viên; giám sát đối với 24 tổ chức đảng và 43 lượt đảng viên, thi hành kỷ luật 15 đảng viên.

Chỉ đạo linh hoạt tổ chức các hoạt động đối ngoại trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp; phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin hỗ trợ nhau trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nước bạn Lào bằng việc gửi Thư chúc mừng và quà tới nhân dân các bộ tộc Lào thuộc huyện Mường Quắn và huyện Viêng Thoong nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May (Lễ hội Hốt Nậm); chúc mừng ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Trong 3 tháng cuối năm, toàn huyện chủ động duy trì hoạt động trong “trạng thái bình thường mới”, giữ vững “vùng xanh”, tập trung phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu năm 2021. Rà soát, đánh giá các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc và miền núi kịp thời đúng đối tượng; làm tốt công tốt công tác an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý không để xẩy ra bất ngờ, bị động trong mọi tình huống. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường mọi biện pháp để thực hiện có hiệu quả phòng chống cháy nổ, PCCR và công tác phòng chống thiên tai; triển khai mọi biện pháp không để xẩy ra khai thác tài nguyên, khoáng sản trái pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Tích cực chỉ đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo dõi, nắm tình hình dân tộc, tôn giáo; tình hình xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện.

Tổ chức triển khai các kế hoạch, đề án thực hiện chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII với quyết tâm cao, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên mới. Xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông


Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An


Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021


Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tớiKết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị