Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo phát động và triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm; xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng thiết thực hiệu quả, chú trọng yếu tố liên kết hợp tác, khai thác tiềm năng thế mạnh của các địa phương gắn với đáp ứng nhu cầu của thị trường

 

Trao sinh kế giúp nông dân thoát nghèo

Với mong muốn giúp hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, tháng 10 năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xây dựng mô hình “sinh kế giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững”. Mô hình được triển khai tại 2 xã Phúc Sơn (Anh Sơn) và Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ), mỗi xã có 16 hộ nghèo có nguyện vọng và điều kiện phát triển chăn nuôi tham gia. Sau khi tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản, đầu năm 2022, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 160 con dê giống (mỗi hộ 5 con) đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân các xã thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra, giúp đỡ các hộ gia đình. Vì vậy, chỉ sau 8 tháng chăn nuôi, đàn dê của xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đã tăng thêm 27 con; đàn dê của xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ tăng thêm 15 con. Một số hộ “mát tay” đã tăng thêm từ 4 đến 5 con như hộ ông Lương Văn Trạm, ông Đặng Đình Chiến, bà Vi Thị Niệm (xã Phúc Sơn); ông Võ Công Vượng, Nguyễn Hữu Hân (xã Nghĩa Hoàn)…Đây là một trong số 15 – 20 mô hình kinh tế hàng năm được Hội Nông dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo xây dựng nhằm giúp hội viên làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Để lan tỏa những hành động, việc làm giúp đỡ người nghèo, từ năm 2021, Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 04 về việc “cơ sở hội giúp đỡ hội viên nông dân thoát nghèo bền vững”. Trong đó xác định tất cả hộ nghèo trên địa bàn đều thuộc diện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, toàn xã hội và có trách nhiệm thường xuyên của hội nông dân các cấp. Hàng năm Tỉnh hội giao chỉ tiêu cho mỗi cơ sở hội giúp đỡ 01 hộ hội viên, nông dân thoát nghèo.

Từ sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ sở hội trong toàn tỉnh đăng ký giúp 460 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Nhiều đơn vị có mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Mô hình hỗ trợ giống gà ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên; mô hình hỗ trợ con giống (lợn, gà), vật tư, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi ở huyện Đô Lương; “Ngân hàng bò” của huyện Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, “Góp gạch xây nhà cho hộ nghèo” ở huyện Quỳ Châu; hỗ trợ giống cây, cải tạo vườn của huyện Thanh Chương... Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, các cấp Hội tiếp tục củng cố và thành lập 1.321 tổ nông vụ với hơn 6.600 người tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình hội viên thực hiện các ly phòng chống dịch bệnh và những hoàn cảnh khó khăn chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thu hoạch mùa màng.

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh tập trung đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các ngành, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm nhằm tạo thêm điều kiện giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Bình quân mỗi năm, các cấp hội trong tỉnh phối hợp tổ chức được 245 lớp dạy nghề cho gần 8.500 lao động nông thôn, 1.510 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 73.000 lượt người tham gia. Hội đứng ra nhận tín chấp cho 1.017 hộ vay 53,4 tỷ đồng từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; nhận uỷ thác cho 66.922 hộ vay 3.008 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đạt 84,65 tỷ đồng triển khai thực hiện 394 dự án xây dựng mô hình kinh tế với 2.058 hộ nông dân được vay vốn. Các cấp hội tích cực phối hợp với doanh nghiệp cung ứng vật tư, phân bón phục vụ sản xuất cho nông dân, bình quân mỗi năm tín chấp cho nông dân vay gần 20.000 tấn phân bón, hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi, hàng vạn con gia cầm các loại.

Ngoài ra, các cấp hội còn tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án của các cấp các ngành để hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình điển hình, nhân ra diện rộng. Mỗi năm toàn tỉnh thực hiện trên 150 mô hình kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, riêng Hội Nông dân tỉnh mỗi năm chỉ đạo xây dựng từ 15 - 20 mô hình kinh tế. Trong đó, có mô hình nuôi gà đen bản địa do Hội Nông dân tỉnh xây dựng tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn với quy mô hỗ trợ hơn 4.000 con gà giống cho 12 hộ gia đình đã phát huy hiệu quả rõ nét, làm “bệ đỡ” để thành lập chi hội chăn nuôi gà đen trên bản Mường Lống 1 và nhân rộng phong trào nuôi gà đen thương phẩm tại Kỳ Sơn. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng được 660 tổ hội nghề nghiệp, 36 chi hội nghề nghiệp, hướng dẫn thành lập được 451 tổ hợp tác và 47 hợp tác xã để tạo điều kiện cho hội viên trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau phấn đấu vươn lên.

Phát huy vai trò hạt nhân của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Để tạo động lực cho hội viên vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp hội chú trọng phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, khuyến khích, động viên hội viên, nông dân đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Đến nay, toàn tỉnh có 146.708 hộ đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có hộ gia đình anh Nguyễn Văn Đường (xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) nhận 46ha đất rừng trồng cây nguyên liệu, xây dựng nhà xưởng chế biến chè hữu cơ cho doanh thu từ 16 đến 22 tỷ đồng/năm, lợi nhuận từ 0,8 đến 1,3 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho trên 40 lao động thường xuyên và thời vụ. Trong lĩnh vực thủy, hải sản có hộ gia đình anh Lê Hội Hưng (phường Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) đã thành lập hợp tác xã với quy mô 01 cơ sở sản xuất đá lạnh, 01 cửa hàng xăng dầu, 16 con tàu khai thác hải sản xa bờ, doanh thu đạt từ 20 đến 25 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 140 lao động. Trong lĩnh vực lâm nghiệp có hộ gia đình anh Hoàng Văn Việt (xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) với mô hình trồng rừng và cây ăn quả, nuôi cá nước ngọt; doanh thu bình quân đạt 12 tỷ đồng/ năm, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt 6,2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 40-50 lao động thường xuyên và thời vụ.

Những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ tiên phong, mở hướng làm ăn, đánh thức tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần quan trọng hình thành nên các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh mà còn là tấm gương, động lực giúp đỡ người nghèo vươn lên. Hàng năm các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 1 triệu lượt lao động; giúp đỡ có hiệu quả trên 95.000 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất. Điển hình như hộ gia đình Phan Bá Bảy (xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) hàng năm giúp đỡ cho 7-10 hộ nghèo về vốn, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất; hộ gia đình anh Phan Trọng Tuấn (xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp) giúp đỡ cho 15 hộ nghèo về vốn không tính lãi để phát triển sản xuất với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi còn là hạt nhân nòng cốt giúp Hội kêu gọi ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo xây dựng và tu sửa nhà ở; nhiều người là hạt nhân đoàn kết, nhân tố hòa giải có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Từ những ảnh hưởng tích cực của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong việc giúp đỡ hộ nghèo, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã vận động thành lập, đang chuẩn bị ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và định hướng xây dựng mô hình câu lạc bộ này trong các cấp hội trên địa bàn.

Để giúp hội viên nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo phát động và triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm; xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng thiết thực hiệu quả, chú trọng yếu tố liên kết hợp tác, khai thác tiềm năng thế mạnh của các địa phương gắn với đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò tích cực của các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong chung tay với cộng đồng, chia sẻ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

                                                     Ngô Công Mạnh 

                                                Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở


Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư


Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn

Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn


Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới

Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới


Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng