Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Sáng 13/01/2021, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước. Đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm trực thuộc.

Tại đầu cầu Nghệ An: Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng cùng cán bộ chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2020, trong bối cảnh cả nước sôi nổi tổ chức đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, lượng công việc lớn nhưng Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh uỷ, thành ủy vẫn duy trì công việc thông suốt, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng công việc không ngừng được nâng nên như: công tác tham mưu, tổng hợp được đổi mới theo hướng sát thực tế, rõ việc, rõ người; chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, gọn hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ. 

Văn phòng cấp ủy các cấp đã tham mưu hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định Điều lệ Đảng, không khí đại hội diễn ra trang trọng, văn kiện và các tài liệu đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Cùng với đó, các văn phòng đã chủ động tham mưu các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, bão lũ, ban hành kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch đề nghị trong năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư. 

Các văn phòng tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao và phát hành các báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác, bảo mật, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản. Làm tốt công tác tư tưởng nâng cao nhận thức cán bộ, công chức trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Trước mắt, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cần phối hợp, tham mưu có hiệu quả 6 nội dung của Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Kết quả công tác đối ngoại năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020

Kết quả công tác đối ngoại năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020


Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019


Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh từ phong trào thi đua yêu nước

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh từ phong trào thi đua yêu nước


Đưa cuộc sống vào nghị quyết

Đưa cuộc sống vào nghị quyết


Những giải pháp nâng cao sinh hoạt chi bộ ở Nghệ An

Những giải pháp nâng cao sinh hoạt chi bộ ở Nghệ An