Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Sáng 20/11, tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức biểu dương 91 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021, trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo các năm 2020-2021 và mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Dự Lễ biểu dương về phía Lãnh đạo tỉnh có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp có đồng chí Phan Thị Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cùng với các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ Khối  và 91 đại biểu tiêu biểu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, các chuyên đề hàng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và định hướng công tác hàng năm của Tỉnh với các nội dung trọng tâm, thiết thực, phù hợp đặc thù của Đảng bộ Khối. Cụ thể hóa Chỉ thị 05 vào hoạt động thực tiễn, Đảng ủy Khối đã tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu văn hóa Doanh nghiệp, triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Quá trình triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; từng bước nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp; ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên thông qua hành động tự giác hàng ngày, trong mối quan hệ với gia đình, cộng đồng và công việc được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng công tác xây dựng Đảng của các doanh nghiệp trực thuộc.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid-19 nhưng bằng sự nỗ lực, vượt khó, các doanh nghiệp đã phấn đấu khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với những kết quả đáng ghi nhận. Doanh thu tăng trưởng bình quân 8,3% năm. 10 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn Khối tăng 3,51% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 237,5 triệu USD; nộp ngân sách tỉnh chiếm gần 16% - 17% thu nội địa của tỉnh. Thu nhập bình quân người lao động dao động từ 3,0 triệu đồng đến 25 triệu  đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp tiếp tục được củng cố và phát huy, hoạt động các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo và ngày càng đi vào thực chất, công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được chú trọng. Trong 5 năm toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng và kết nạp 1.298 đảng viên, thành lập mới 12 tổ chức đảng và 19 tổ chức đoàn thanh niên. Bên cạnh đó, các cấp ủy cũng thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Đảng.

Hơn 5 năm qua toàn Đảng bộ Khối đã có 3.683 sáng kiến đưa vào áp dụng trong thực tiễn, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp, đóng góp trên 306,59 tỷ đồng trong cộng tác an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện...

Phát biểu tại Lễ biểu dương, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế để giữ vững sự ổn định và có bước phát triển khá của Đảng bộ Khối. Đồng chí cho rằng việc tổ chức Lễ biểu dương ngày hôm nay tại Khu Di tích Kim Liên là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cần thiết, kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã có những thành tích tiêu biểu giúp doanh nghiệp vượt khó trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch Covid -19.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên và người lao động tại Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho mọi cán bộ, đảng viên và người lao động. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh, tìm ra các giải pháp phù hợp, chuyển đổi và thích ứng linh hoạt với tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo sản xuất lưu thông, không đình trệ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Đảng bộ Khối.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng cho 10 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giai đoạn 2016 - 2021; 7 cá nhân và 17 tập thể có sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành trong các năm 2020-2021; 22 mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Khánh Hồng 

Tin cùng chuyên mục

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm


Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030


Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ


Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021


Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng


Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021


Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên


Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh


Cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho người lao động trong các doanh nghiệp được tiêm vắcxin phòng, chống Covid-19

Cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho người lao động trong các doanh nghiệp được tiêm vắcxin phòng, chống Covid-19