Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Chiều 18/7, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;

Đồng thời quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” và học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Trường Đại học Vinh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; gắn với hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông qua đó, nhiều hoạt động chuyên môn của nhà trường tiếp tục được đổi mới và cải tiến, từ công tác tuyển sinh, quản lý sinh viên; đến công đào tạo, giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Đảng ủy cũng đã cùng với nhà trường rà soát, bổ sung sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược phát triển nhà trường 2018 - 2025, tầm nhìn năm 2030 hướng đến chiến lược 2022 - 2030, tầm nhìn năm 2045 (phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục đại học); xây dựng, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyền về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trước khi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ phê duyệt.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện từ công tác chính trị tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Trường Đại học Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên cơ sở cụ thể các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng cũng như công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, các đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo quán triệt, nghiên cứu kỹ, nắm vững các quy định, quy chế, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của đảng viên để nghiêm túc thực hiện, đảm bảo nguyên tắc hoạt động: Đảng lãnh đạo toàn diện hoạt động trong nhà trường.

Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là hiện thực hóa Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến và ban hành Thông báo số 592-TB/TU, ngày 08/7/2022 vừa qua. Xây dựng Đại học Vinh theo hướng trường đại học thông minh; trở thành trụ cột cơ sở giáo dục các trường đại học trên địa bàn tỉnh, vùng Bắc Trung Bộ; trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ luôn theo dõi, đồng hành, hỗ trợ hoạt động công tác xây dựng Đảng cũng như các hoạt động phát triển của nhà trường; mong muốn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Vinh vững mạnh tiêu biểu.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 2 đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Vinh.

Tiếp đó, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Quán triệt, triển khai học tập tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm


Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030


Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ


Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021


Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021


Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021


Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên


Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh


Cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho người lao động trong các doanh nghiệp được tiêm vắcxin phòng, chống Covid-19

Cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho người lao động trong các doanh nghiệp được tiêm vắcxin phòng, chống Covid-19