Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022

Đảng bộ huyện Anh Sơn hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 28 đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên 6.384 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy hiện có đủ 11 đồng chí. Trong năm 2022, thực hiện theo chương trình và kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và có các giải pháp hiệu quả nhằm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công trên các mặt công tác. Nổi bật là:

Kịp thời quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, văn bản của BTV Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng (đã ban hành: 03 chỉ thị; 01 nghị quyết; 104 kết luận; 47 kế hoạch, 166 quyết định, 228 thông báo, 02 hướng dẫn, 453 công văn, 59 văn bản mật và 390 văn bản khác). Bên cạnh đó, các đồng chí Thường trực Huyện hủy chủ động làm việc với các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở để kịp thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề phát sinh trên địa bàn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với sự vào cuộc đồng bộ, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển, có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt, đạt được kết quả quan trọng:

Tốc độ tăng trưởng đạt 8,62%; tổng giá trị sản xuất 7.455.344 triệu đồng, đạt 97,5% KH, tăng 9,5%; giá trị gia tăng 3.451.205 triệu đồng, đạt 97,1% KH, tăng 8,6%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 43,7 triệu đồng/người/năm (năm 2021: 39,2 triệu đồng/người/năm). Tổng thu ngân sách ước đạt 133.995 triệu đồng, đạt 203,1% dự toán giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 930.684 triệu đồng, đạt 142,1% dự toán, tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; hoàn thành hoặc khởi động lại các dự án lớn như: Mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào; khu đô thi mới Cây chanh tại xã Đỉnh Sơn; đường dây và Trạm biến áp 110KV; đường Thọ Sơn - Quỳ Hợp; dường lên Cửa khẩu Cao Vều; cơ sở hạ tầng nông thôn tại xã Hoa Sơn; các dự án về quy hoạch phân lô đất ở tại xã Hùng Sơn, Long Sơn và một số công trình lớn trên địa bàn… Tổng vốn đã bố trí là 341.355,37 triệu đồng, kết quả giải ngân 172.778,34 triệu đồng, đạt 50,62%; đã thẩm tra quyết toán được 58 công trình. Công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm, dự kiến toàn huyện có 16/20 xã đạt chuẩn NTM và 01 xã NTM nâng cao.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được tập trung lãnh đạo và chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giáo dục, thể thao, thông tin tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với các sự kiện chính trị, xã hội tiếp tục được lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững đơn vị xuất sắc cấp tỉnh, đạt giải cao các kỳ thi cấp tỉnh; kết quả tốt nghiệp THPT đạt 99,7%, có nhiều học sinh đạt điểm cao vào ĐH-CĐ (36 em đạt 27 điểm trở lên); quan tâm xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Công tác quản lý các di tích, triển khai thực hiện đề án trung tu tôn tạo di tích được quan tâm; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn với du lịch về nguồn, tâm linh, sinh thái, cộng đồng. Đặc biệt, phối hợp các đơn vị tổ chức thành công Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm 2022 và chương trình “Bản hùng ca bất diệt” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ tổ chức trên địa bàn huyện, đón 652 đoàn khách Trung ương, tỉnh và các cơ quan, đơn vị, với tổng số 47.285 người đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào;

Công tác y tế, dân số KHHGĐ, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội; đã trao tặng 672 suất quà, 27 nhà tình nghĩa trị giá 3.255.300.000 đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,3% (giảm 2,4% so với đầu năm 2022); giải quyết việc làm cho 3.200 lao động (năm 2021 3.107 lao động). Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo tốt nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh; nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, huấn luyện lực lượng DBĐV, dân quân tự vệ, chỉ đạo thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 06 xã; khám tuyển giao quân năm 2022 bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu. Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh, những vụ việc an ninh vùng đặc thù, an ninh nông thôn. Lãnh đạo tổ chức tấn công truy quét mạnh mẽ tội phạm và tệ nạn xã hội; quá trình điều tra xử lý các vụ án, vụ việc đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Tập trung triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Lãnh đạo tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tích cực tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, thông tin xấu trên mạng xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, nhất là hoạt động hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm ngày tách lập huyện (19/4/1963-19/4/2023)…

Quan tâm kịp thời công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, bồi dưỡng, bộ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ bảo đảm quy trình, thủ tục chặt chẽ, đúng quy định (điều động, bổ nhiệm 08 đ/c; luân chuyển về cơ sở 02 đ/c; kiện toàn các chức danh cán bộ cấp xã 21 đ/c; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 28 lãnh đạo, quản lý các trường học trực thuộc; bổ sung 01 ủy viên BCH Đảng bộ huyện và 9 đồng chí cấp ủy cơ sở thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 82 trường hợp; chỉ đạo kiện toàn bầu 155/155 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố...). Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ các tổ chưc kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt 100% (299/299 chi bộ)... Bồ dưỡng kết nạp mới 117 đảng viên, đạt 97,5% kế hoạch (trong đó có 05 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; 07 đảng viên dân tộc thiểu số; tổng số đảng viên kết nạp mới tăng 19,5% so với năm 2021).

Quan tâm lãnh đạo hiệu quả hoạt động của các ban xây dựng đảng; xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị; công tác tham mưu thẩm tra, thẩm định các văn bản chất lượng, hiệu quả; làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại, gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. BTV Huyện ủy kiểm tra 06/06 cuộc đối với 12 tổ chức đảng và 29 cá nhân; 04/04 cuộc giám sát đối với 116 tổ chức, 48 cá nhân; hoàn thành 100%. Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng, 08 đảng viên; giám sát đối với 04/04 tổ chức đảng, 08/08 đảng viên, kiểm tra nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng 11 tổ chức đạt 100% chương trình đề ra, vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao. Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy cơ sở kiểm tra 51/51 cuộc đối với 34 tổ chức đảng, 31 đảng viên; giám sát 36/38 cuộc đối với 28/29 tổ chức đảng, 25/26 đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức đảng, 07 đảng viên; kiểm tra 51 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề đối với 15 tổ chức đảng, 16 đảng viên. Năm 2022 thi hành kỷ luật 31 đảng viên (khai trừ 05 đảng viên; cảnh cáo 03 đảng viên; khiển trách 23 đảng viên).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung CCHC, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động điều hành. Kết quả, tổ chức 12 phiên tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận và xử lý 2658 văn bản đến, phát hành 1453 văn bản đi; hoàn thành việc thu thập, chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ cơ cở đến huyện vững mạnh, tập trung thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, điểm hình như: Cuộc vận động ủng hộ “Tết vì người nghèo”, với số tiền vận động được 2.439.740.000 đồng, trao tặng 4.188 suất quà; vận động quỹ vì người nghèo đạt 1.381.000.000 đồng; vận động xây dựng 54 nhà đại đoàn kết với  số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Triển khai nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực bảo vệ quyền lợi cán bộ, đoàn viên, hội viên; tập huấn chuyển giao KHKT, đào tạo nghề ngắn, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm....

Nhìn chung, năm 2022, BTV Huyện ủy đã đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vai trò nêu gương, bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, quy định, quy chế, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng huyện, tỉnh đề ra…  đã góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trịnh vững mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cao Nguyên Hùng 

Phó Trưởng phòng Tổng hợp - VPTU 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An


Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh


Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022

Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022


Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông