Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tương Dương tổ chức góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ khoá XXVI

Ngày 7/6, Huyện ủy Tương Dương tổ chức thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị khóa XXVI, trình đại hội Đảng bộ khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội thảo có gần 40 đại bểu là các đồng chí lão thành nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BTV huyện Tương Dương nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Toàn cảnh hội nghị.

 

Dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ khóa XXVI huyện Tương Dương có 31 trang và các phụ lục khác.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã đóng góp trên 10 ý kiến trọng tâm. Trong đó chủ yếu góp ý về chỉ tiêu phát triển đối với lĩnh vực Nông- Lâm- Thủy sản. Theo các đại biểu văn kiện cần phải trình bày ngắn gọn hơn; một số chỉ tiêu về trồng rừng, số xã đạt chuẩn nông thôn mới  nhiệm kỳ tới quá cao so với thực tế của địa phương; Mục tiêu đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo cần phải đặt ra cụ thể thời gian hoàn thành, không nêu chung chung; Chiến lược nuôi trồng, đánh bắt thủy sản phải rõ ràng trong quy hoạch quản lý; Xác định rõ cây con chủ lực phù hợp với từng vùng, từng địa phương, tránh tràn lan thiếu hiểu quả như trước đây; Nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động phổ thông…

Các đại biểu góp ý dự thảo tại hội nghị.

 

Từ những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Huyện ủy Tương Dương sẽ tiếp thu, sửa chữa, bổ sung vào báo cáo chính trị của Đảng bộ, để sớm hoàn thành trình Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 26 tháng 6 tới, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII vào tháng 7/2020./.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An 

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Thông qua các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Thông qua các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng


Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự thảo Báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp


Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX