Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, Tương Dương có 56 trường học (2 trường THPT, 17 trường cấp THCS, 19 trường cấp tiểu học, 18 trường cấp mầm non) và 01 Trung tâm GDNN-GDTX; 17 trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (viết tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW), giáo dục Tương Dương có nhiều khởi sắc.

Công tác phát triển đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, số lượng đảng viên trong toàn ngành được tăng lên, các chi bộ trường học được thành lập đầy đủ trên tất cả các đơn vị trường học. Toàn ngành giáo dục có 60 chi bộ đảng trong các trường với 1134 đảng viên, hằng năm, cử 147 cán bộ, giáo viên tham gia khóa đào tạo trung cấp chính trị, 168 tham gia học lớp sơ cấp chính trị, 10 lớp bồi dưỡng đối tượng 4 với 1325 học viên.

Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp được cấp ủy huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, đảm bảo kiên cố hóa trường lớp học. Thực hiện kiên cố 688/797 phòng học (86,3%); bán kiên cố 109 phòng (13,7%). Sáp nhập 06 trường tiểu học trên địa bàn huyện, xóa được 42 điểm lẻ. 100% các trường học có sân chơi xanh, sạch, đẹp; các trường mầm non có đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, an toàn. Có 19/19 trường Tiểu học đã xây dựng được thư viện thân thiện theo mô hình Room toread. Các trường thuộc cấp THCS đều có thư viện phục vụ nhu cầu đọc cho học sinh. Các trường mầm non đã chú trọng xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động và trải nghiệm, trong đó, đã chú trọng xây dựng mô hình thư viện cho trẻ.

Toàn huyện có 28/54 trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (51,8%). Trong đó có 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Đến nay, có 17/17 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; có 17/17 xã thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huyện đạt mức độ 3 về chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục THCS có 04/17 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3; có 11/17 xã đạt chuẩn mức độ 2 và 01/17 xã đạt chuẩn mức độ 1.

Củng cố và nâng cao chất lượng của công tác dạy nghề, tăng cường các hình thức và hoạt động đào tạo theo hướng nghề nghiệp gắn với việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương và thị trường lao động trong nước, ngoài nước. Đến năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 58,5%. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70 - 80%. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đến hiện tại, tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn: 372/1397 (26,63%); đạt chuẩn 921/1397 (65,93%). Từ 2013 đến nay, có 1180 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 95 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 112 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện và 23 giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh; 22 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện.

Phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh diễn ra sôi nổi, ngày càng nhiều hơn, qua đó đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng tham dự thi khoa học kỹ thuật cấp huyện, tỉnh. Trong 10 năm có 114 sản phẩm dự thi oa học kỹ thuật cấp huyện đạt giải cấp huyện; 24 sản phẩm đạt cấp tỉnh.

Phong trào đúc rút sáng kiến, sáng tạo trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện thường xuyên, chất lượng, đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học trong toàn huyện. Giai đoạn 2013 - 2023 đã có 1.266 đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và 70 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh được các cấp có thẩm quyền công nhận.

Nhiều mô hình hay, cách làm tốt được triển khai trên địa bàn như: Mô hình bán trú dân nuôi tại các trường mầm non. Mô hình thư viện thân thiện trong các trường Tiểu học; “Thư viện ngày hè” được triển khai ở các trường tiểu học, ở làng bản. Mô hình “tiếng trống học bài”... Phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện Tương Dương.

Phương pháp dạy và học phổ thông được đổi mới, theo hướng hiện đại, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh hướng đến chuẩn đầu ra đảm bảo phẩm chất năng lực học sinh vào lớp 6 THCS, chất lượng giáo dục tiếp tục nâng cao rõ rệt, chất lượng mũi nhọn (thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, 12; thi sáng tạo KHKT, thi tin học trẻ) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong những năm học gần đây thuộc tốp đầu các huyện miền núi. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục củng cố, nâng lên; giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục. Năm học 2021 - 2022, tính theo số điểm xét tuyển (lần 1) của các trường Tốp đầu của tỉnh, có 18 em đủ điểm tuyển sinh vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, 35 em đủ điểm tuyển sinh vào Trường THPT Hà Huy Tập và 36 học sinh đủ điểm tuyển sinh vào trường THPT Lê Viết Thuật.

Với những thành tích đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, giáo dục Tương Dương là điểm sáng của giáo dục miền núi tỉnh Nghệ An.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023


Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh


Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu

Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An

Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An


Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới


Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân


Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An


Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An


Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam