Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hiện nay, các thế lực thù địch, phần tử phản động, chống đối thường xuyên tuyên truyền xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội và các vụ việc phức tạp phát sinh để kích động, gây chia rẽ nội bộ và gây mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền trong nhân dân.

Huyện ủy Diễn Châu thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Tại Nghệ An, một số đối tượng có biểu hiện tham gia hoặc liên kết với các đối tượng phản động, chống đối thuộc nhiều hội nhóm trá hình khác nhau như: “Việt Tân”, “Hội Anh em dân chủ”, “Hội Cựu tù nhân lương tâm”; “Phong trào Lao động Việt”; “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và các hội nhóm khác như: “Tuổi trẻ lòng nhân ái”, “Nhóm NoU Vinh”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Phong trào con đường Việt Nam”... Phần lớn đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn không có việc làm ổn định, có tư tưởng bất mãn, đối lập với chế độ, được các thế lực thù địch bên ngoài chỉ đạo, hậu thuẫn. Những năm qua, các tổ chức, đối tượng phản động này hoạt động hết sức phức tạp, nguy hiểm. Đặc biệt, số đối tượng tham gia tổ chức phản động “Việt Tân” với vai trò điều hành đã trực tiếp chỉ đạo các tổ chức, hội, nhóm trá hình khác trên địa bàn tiến hành nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, đe dọa an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Về lực lượng: Chúng xây dựng một số tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, móc nối với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thúc đẩy các khuynh hướng, nhân tố chống đối từ bên trong, tìm mọi cách tấn công, phân hoá, chia rẽ nội bộ ta; lôi kéo những người có tư tưởng bất mãn, hám lợi, sai trái. Thông qua viện trợ, giao lưu kinh tế, văn hoá, khoa học giáo dục, tham quan, du lịch tác động và truyền bá tư tưởng tư sản, kích động chống đối chế độ. Sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để xuyên tạc kích động, móc nối, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối chế độ. Khoét sâu những hạn chế trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của ta để tạo cớ gây rối, biểu tình, bạo loạn lật đổ.

Về phương tiện để tiến hành các hoạt động chống phá: Các thế lực thù địch sử dụng các tiện ích trên internet như Blog,Websites, Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok, Whatsapp... để truyền bá thông tin xấu, độc. Thời điểm các đối tượng phản động, chống đối thường xuyên lợi dụng là trước, trong và sau các sự kiện về chính trị, kinh tế, xã hội lớn như dịp đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, sự cố môi trường, dịch bệnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Về phương thức hoạt động: Từ năm 2010 đến năm 2015, với phương thức hoạt động theo hướng “có tổ chức như không có tổ chức”, “hoạt động chống đối nhưng không vi phạm pháp luật”, các đối tượng chủ trương cấu kết với các thành phần cực đoan để phát triển lực lượng, kích động tạo các “điểm nóng” nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hoạt động chống phá.

Từ năm 2016 đến nay, dưới sự chỉ đạo chung và phương thức mới của tổ chức phản động lưu vong “Việt Tân” là đấu tranh bất bạo động hiện đại, bản chất là kết hợp giữa “đấu tranh bất bạo động và cục bộ địa phương” thực hiện theo lộ trình 4 bước để chống phá Việt Nam; trong đó các đối tượng phản động chống đối tiếp tục xác định Nghệ An là địa bàn trọng điểm để tiến hành các hoạt động chống phá. Điển hình là: các vụ việc lợi dụng liên quan sự cố môi trường biển do Công ty Formosa tại một số tỉnh miền Trung (từ 2016 - 2018); vụ việc kích động người dân phản đối Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và dự thảo Luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt; liên quan đến cơ quan chức năng truy tố, xét xử các đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn; việc quản lý đất đai...

Bên cạnh các đối tượng phản động, thì những phần tử cơ hội, thiếu hiểu biết hoặc vô tình hoặc cố ý đã “tiếp tay” cho các hoạt động chống đối chính quyền tung tin thất thiệt trên mạng xã hội vào những thời điểm nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận, như: Tung tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ, bắt cóc trẻ em ở các vùng quê, xây dựng tượng đài Lênin tại thành phố Vinh, tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh Covid-19... Hay những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết ô nhiễm môi trường, chống tham nhũng, cải cách hành chính... bị các đối tượng xấu triệt để lợi dụng phản ánh dưới lăng kính méo mó, thiếu tính xây dựng, thậm chí là có tính kích động, được tung lên mạng xã hội gây hiểu nhầm của người dân, tạo sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, chúng lợi dụng những thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng được đăng trên trang facebook của một số người có uy tín trong cộng đồng, hoặc đăng trên các hội, nhóm, các đối tượng phản động đã cắt xén, trích dẫn lại để “đổ thêm dầu vào lửa” làm cho người dân hoang mang, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Trước âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi làm cho tình hình an ninh tư tưởng, văn hóa diễn biến ngày càng phức tạp; tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Ngoài ra, một bộ phận thanh niên, thiếu niên hiện nay có thái độ thờ ơ trước những vấn đề thời sự, chính trị của đất nước, của tỉnh, có lối sống thực dụng, đua đòi, phai nhạt lý tưởng cách mạng... sử dụng internet theo chiều hướng thiếu lành mạnh, do ảnh hưởng tiêu cực từ game online, mạng xã hội, thông tin xấu độc, gây tác hại đến thể chất, nhân cách phát triển lệch lạc, đã và đang là đối tượng bị các thế lực thù địch lợi dụng tác động, lôi kéo, chuyển hóa để thực hiện mục đính chống phá của chúng.

Để kịp thời ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường cần xuyên chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng nhiệm vụ cần thiết, cấp bách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Kịp thời chỉ đạo, định hướng, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là khi có sự việc phức tạp xảy ra để người dân luôn tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Kịp thời theo dõi, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực để củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội, nhất là ở những vùng đặc thù, các khu công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn; tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh để đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và ổn định an ninh trật tự. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động của các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội chính trị trong tỉnh để có biện pháp xử lý; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động móc nối, tuyên truyền, phát tán tài liệu có nội dung xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, chống đối, góp phần ổn định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đó là nhân tố quan trọng góp phần thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng. Qua đó, xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt, khăng khít giữa cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở


Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư


Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn

Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới

Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới


Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng