Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia

Ngày 13/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU về tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022". Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền với các nội dung:

Thứ nhất, tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và các thành tựu hợp tác của hai nước, nhất là giai đoạn từ 1962 đến nay, trong đó tập trung nhấn mạnh: Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội; làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghĩ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng; tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tuyên truyền những dự án điển hình có sự phối hợp ở cả hai nước; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới, kết quả hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn và các huyện biên giới của Nghệ An với các huyện biên giới của nước bạn Lào; những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.

Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng: Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977); khẳng định hai sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt, một giai đoạn phát triển mới giữa hai dân tộc.Tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Thứ hai, tuyên truyền về lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay: Thông tin về lịch sử quan hệ hai nước, các dấu mốc lịch sử quan trọng, những kết quả, thành tựu đã đạt được trong 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022); sự gắn bó của nhân dân hai nước trong các giai đoạn lịch sử; những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Tuyên truyền về kết quả, thành tựu trong hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hai nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú, diễn ra trong cả năm 2022, trong đó tập trung cao điểm: Đối với "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022", từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2022. Đối với "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022", từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số


Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở