Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2023

Trong quý I, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I ước đạt 7,3%.

 

1. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I ước đạt 7,3%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 4,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 6,6% (riêng công nghiệp ước tăng 6,8%); khu vực dịch vụ ước tăng 9,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 2,2.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Trong quý I chủ yếu tập trung cho việc thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân. Tính đến ngày 10/3/2023, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 151.542,49, tăng 0,3% ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng trồng tập trung ước tăng 7,36%; tổng sản lượng thủy sản ước tăng 5,11%, so với cùng kỳ.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3 ước tăng 7,09%; lũy kế 3 tháng đầu năm ước tăng 5,81% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá như: bia các loại tăng 11,21%, xi măng tăng 12,42%, Sữa chế biến tăng 6,32%, điện sản xuất tăng 30,76%, tôn Hoa Sen các loại tăng 7,79%...

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước đạt 8.350,4 tỷ đồng, tăng 22,69% so với cùng kỳ. Lũy kế quý 1 tăng 15,96% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng khách du lịch ước đạt 1,9 triệu lượt bằng 181% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.460 tỷ đồng, bằng 306,7 % so với cùng kỳ.

-  Thu chi ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2023 ước thực hiện 4.467 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán, bằng 90,9% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 4.258 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán, bằng 96,5% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 209 tỷ đồng, đạt 16,8% dự toán, bằng 41,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.016 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển 2.800 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán; chi thường xuyên 4.184 tỷ đồng, đạt 17,9% dự toán.  

- Về đầu tư công:

Trong Quý 1 cơ bản đã hoàn thành công tác giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ đầu năm (Tổng số vốn đã được giao 8.836,395 tỷ đồng, chiếm 97,8% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao). Tính đến ngày 20/3/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 282,702 tỷ đồng, đạt 5,06%. Đã xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép kéo dài đối với 32 dự án với số vốn 599,444 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương; trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài đối với 19 dự án, số vốn 78,553 tỷ đồng và bố trí từ nguồn vốn thu hồi cho 02 dự án, số vốn 10,189 tỷ đồng nguồn NSĐP.

- Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện: Tính đến ngày 20/3/2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 30 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.937,9 tỷ đồng; điều chỉnh 21 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 09 dự án (tăng 497,9 tỷ đồng); tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 5.435,8 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trong KKT và các KCN có 04 dự án cấp mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.256,2 tỷ đồng (chiếm 13,3% về số lượng dự án và 86,2% về tổng vốn đầu tư). Có 437 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập 2.718 tỷ đồng. Có 319 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

2. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách.

Tổ chức tốt cho nhân dân vui Xuân, đón Tết  Nguyên đán Quý Mão trong không khí an toàn, vui tươi, lành mạnh. Triển khai hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi động viên người có công, gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với kinh phí trên 210.935,31 triệu đồng. Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023” được ủng hộ tổng giá trị tiền, hàng quy đổi hơn 131 tỷ đồng.

Triển khai sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2022-2023. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023, Nghệ An có 145 học sinh tham gia với kết quả 87 giải (đứng thứ 2 cả nước về số lượng học sinh đạt giải, chỉ sau thành phố Hà Nội).  Công tác y tết tiếp tục được triển khai tốt tại các tuyến; Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ, khống chế có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm; Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025; Tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiến chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước…

Ước tính trong quý I/2023, đã giải quyết việc làm cho 17.898 người, đạt 41,62% kế hoạch; bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3.000 người, đạt 20,68% kế hoạch năm 2023. Tuyển sinh đào tạo nghề 4.586 lượt người, đạt 6,89% kế hoạch.

Ước tính đến hết quý I/2023, toàn tỉnh có 2.973.281 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,25% dân số.

3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.  

Tiếp tục triển khai Đề án số 06/CP của Chính phủ, phục vụ xây dựng chính quyền số, công dân số; nhất là tập trung cấp hộ chiếu, giấy thông hành biên giới, tài khoản định danh điện tử...; Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 an toàn, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu chất lượng. Chỉ đạo tiếp nhận, tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.950 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ vững chắc biên giới đất liền, vùng trời, vùng biển. Công tác thanh tra tiếp tục được triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ theo kế hoạch. Tổ chức tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng quý II năm 2023.

1. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 như: Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung; hoàn thành trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch. Triển khai xây dựng báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

2. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh với tinh thần chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực gắn với kịch bản tăng trưởng từng quý.

3. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đoàn công tác theo Kế hoạch số 68/KH-T2 ngày 06/02/2023 của Tổ công tác số 2 về lĩnh vực đầu tư công làm việc trực tiếp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, các ban quản lý dự án để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thực tế hiện trường các công trình trọng điểm của tỉnh.Thực hiện rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân cả năm của từng dự án, có phương án đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, điều chuyển vốn kịp thời từ quý II/2023.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Tiến hành rà soát các khoản thu ngân sách nhà nước, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác thu nộp thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính về thuế, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ thuế đã được Tổng cục Thuế giao.

5. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hoạt động đối ngoại. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Rà soát các dự án chậm tiến độ để thành lập Đoàn kiểm tra năm 2023. Triển khai các thủ tục chuẩn bị khởi công dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc; tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai II. Triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An. Phối hợp nhà đầu tư hoàn thành thủ tục cấp điều chỉnh GCNĐT và triển khai thực hiện dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. Tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

6. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội.  Ngành Giáo dục tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2022-2023. Hoàn thành công tác kiểm tra và công nhận trên 50 trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức Tháng an toàn vệ sinh lao động. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong quý II/2023. Tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống tại nạn đuối nước cấp tỉnh và cơ sở năm 2023;... Triển khai thực hiện “Kế hoạch Techfest Nghệ An năm 2023". Đẩy mạnh công tác phát triển số người tham gia BHXH, BHYT; đảm bảo tiến độ. Đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân và người lao động.

7. Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, có tính đến 2030. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trong chương trình CCHC của tỉnh năm 2023. Hoàn thành đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh.

8. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập KVPT, diễn tập PCTT-TKCN.  Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật; làm tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

                                                                              Ngô Công Mạnh 

                                   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023


Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh


Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu

Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An

Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An


Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới


Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân


Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An


Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An


Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng