Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6117/UBND-VX về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo đó:

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, tính từ ngày 13/6/2021 đến ngày 22/8/2021, đã ghi nhận 939 trường hợp nhiễm COVID-19, tại 21 huyện, thành phố, thị xã; Trong những ngày gần đây liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch ra diện rộng,

Qua theo dõi, kiểm tra, một số địa phương vẫn còn hiện tượng tập trung đông người không cần thiết tại các khu vực công cộng, không thực hiện tốt 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại các siêu thị, chợ dân sinh, bệnh viện; cơ quan, công sở chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19, như: Kiểm soát người ra - vào, khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn...; tình trạng các Shipper, người thu lượm phế thải... không đảm bảo đủ thủ tục cần thiết theo quy định vẫn hoạt động nhiều trên địa bàn thành phố…

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chổng COVID - 19, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống COVID - 19 đã ban hành.

2. Chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường họp vi phạm theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường họp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm gây hậu quả trong việc phòng chống dịch bệnh COVID - 19; Không nể nang, né tránh, đùn đẩy tránh nhiệm.

- Tăng cường rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc tự đánh giá, cập nhật thường xuyên lên hệ thông Bản đồ an toàn COVID-19 (https://antocmcovid.vn/) của các cơ sở (nhà máy, xí nghiệp, trường học, khách sạn, bệnh viện, khu dịch vụ, chợ,...) thuộc thẩm quyền quản lý; Sử dụng thông tin dữ liệu trên hệ thống https://antoancovid.vn/dashboard_3/51 để triển khai rà soát các đơn vị chưa thực hiện việc đánh giá an toàn COVID-19 trên địa bàn; Nếu không đánh giá; không an toàn và chưa có biện pháp khắc phục xem xét tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị: Bệnh viện, siêu thị, chợ dân sinh, các cơ quan, công sở... bố trí đủ nhân viên trực, kiểm soát người vào - ra, thực hiện đầy đủ 5K và các biện pháp tăng cường theo quy định.

Đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn nhân dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

Giám đốc các Sở ngành; Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp sai phạm, lây nhiễm dịch bệnh COV1D - 19 trong phạm vi quản lý.

Đối với thành phố Vinh: Ngoài việc thực hiện các nội dung trên, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố khẩn trương triển khai và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp được quy định tại Quyết định số 3090/QĐ -UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh về bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Công văn số 6083/UBND-VX ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội trên mức Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Vinh; Phối hợp với Sở Y tế xây dựng và phê duyệt kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 diện rộng cho nhân dân thành phố, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên ./.

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An chủ động ứng phó bão số 7

Nghệ An chủ động ứng phó bão số 7


Nghệ An: Chủ động ứng phó bão số 6

Nghệ An: Chủ động ứng phó bão số 6


Tăng cường phòng cống bệnh Đậu mùa khỉ

Tăng cường phòng cống bệnh Đậu mùa khỉ


Nghệ An: Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Nghệ An: Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4


Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022


Nghệ An đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số

Nghệ An đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số


Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư


Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19


Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị


Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”


91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy: Trách nhiệm và tự hào

91 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy: Trách nhiệm và tự hào


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


Tập trung khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch

Tập trung khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch


Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị