Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thông báo: Tập huấn sử dụng phần mềm bầu cử đại hội Đảng các cấp

THÔNG BÁO

Tập huấn sử dụng phần mềm bầu cử đại hội Đảng các cấp

 

Thời gian: 14h00' ngày 24/4/2020

Địa điểm: Tại điểm cầu Tỉnh ủy và các điểm cầu huyện, thành phố, thị xã

Tải phần mềm cài đặt (bản tập huấn)

 

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng

 

Lưu ý: Các đồng chí tham gia tập huấn tải về và cài đặt, nghiên cứu trước.