Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Thị ủy Thái Hòa chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn

Để tăng cường công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, Thị ủy Thái Hòa ban hành công văn số 543-CV/ThU ngày 18/4/2023 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn.

Thường trực HĐND thị xã Thái Hòa họp chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu thực hiện nghiêm túc 04 nội dung:

Một là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trọng tâm là Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của BTVTU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030. Đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng văn hóa công sở, tăng cường trách nhiệm trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhất là thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Hai là: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định của pháp luật trong thực thi công vụ, nhất là các lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính.

Ba là: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; thái độ giao tiếp, ứng xử hài hòa, nói đi đôi với làm; đồng thời tập trung làm tốt công tác giáo dục chính tị tư tưởng, nắm và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các bộ thuộc quyền. Thường trực Thị ủy sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bốn là: Cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến trong tham mưu, thực hiện với động cơ, mục đích đúng đắn. Cơ quan tổ chức cán bộ tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải thật nghiêm túc, công tâm, thực chất, khách quan; kiên quyết thực hiện xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật./.

                                                          Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Thanh Chương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh Chương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Đêm hội Cam Lâm

Đêm hội Cam Lâm


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 8/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 8/2023


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8


Huyện ủy Con Cuông tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Con Cuông

Huyện ủy Con Cuông tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Con Cuông


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 7/2023

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 7/2023


Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang huyện Đô Lương và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang huyện Đô Lương và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn


Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7


Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị


Thị xã Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý II/2023

Thị xã Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý II/2023


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 6/2023

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 6/2023


Cụm thi đua số II sơ kết thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Cụm thi đua số II sơ kết thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023


Ban Nội chính Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Nội chính Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh