Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Tháng 7: Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, rà soát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng

Để hoàn thành nhiệm vụ của quý III, ngay từ đầu tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung công tác tham mưu và triển khai các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ (do Ban Nội chính chủ trì) và các đoàn kiểm tra theo kế hoạch của Ban về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Để hoàn thành nhiệm vụ của quý III, ngay từ đầu tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung công tác tham mưu và triển khai các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ (do Ban Nội chính chủ trì) và các đoàn kiểm tra theo kế hoạch của Ban về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

 

Với phương châm chủ động, sâu sát, quyết liệt, tham mưu chính xác, kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong tháng 7 của Ban Nội chính đã đạt được những kết quả nổi bật.

Về công tác tham mưu: Ban Nội chính đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và ban hành 6 báo cáo: Báo cáo kết quả công tác nội chính, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án của Thường trực Tỉnh ủy giao; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý vụ việc xử phạt hành chính của các cá nhân trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  tổ chức và hoạt động của luật sư"; Báo cáo tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020; báo cáo kết quả công tác CCTP 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Về công tác kiểm tra: trong tháng 7, Ban Nội chính đã triển khai được 08 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ do Ban Nội chính chủ trì về  kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh, các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn, Thị xã Hoàng Mai;  Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 07/5/2013, Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020" tại huyện Hưng Nguyên; Kiểm tra, nắm thông tin về tình hình vận chuyển, mua bán, sử dụng và công tác phòng, chống ma túy tại huyện Quế Phong, Quỳ Châu; Tham gia các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác liên ngành xử lý các vụ việc, vụ án.

Đoàn kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước làm việc với BTV Huyện ủy Nam Đàn

 

Tháng 8 này, để triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường chất lượng tham mưu báo cáo, đặc biệt là tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo về tình hình vụ án vụ việc, báo cáo về việc xử lý đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân, về tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tham mưu, tổ chức kỳ tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó,  hoàn thành kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh, các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn, Thị xã Hoàng Mai; Triển khai đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 07/5/2013, Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020" tại huyện Kỳ Sơn;  Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng" tại huyện Quế Phong./.

 

Lê Thị Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội Chính Tỉnh ủy Đại hội Chi bộ khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Nội Chính Tỉnh ủy Đại hội Chi bộ khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020


Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Huyện ủy Diễn Châu tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Huyện ủy Diễn Châu tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Cửa Lò tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Cửa Lò tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri các huyện miền núi Nghệ An

Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp xúc cử tri các huyện miền núi Nghệ An


Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Bản Muộng, xã Châu Hồng (Quỳ Hợp)

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Bản Muộng, xã Châu Hồng (Quỳ Hợp)


Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính Trung ương


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 10/2019


Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối nội chính tháng 9 năm 2019

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối nội chính tháng 9 năm 2019


Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An