Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/11/2022, Thường trực Tỉnh ủy có công văn số 1495-CV/TU về đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg. Cụ thể:

Công văn nhấn mạnh Đề án 06 có phạm vi, tầm ảnh hưởng rộng lớn tới đa ngành, đa lĩnh vực và tất cả các địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã, được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Hiện nay, đề án đang bước vào giai đoạn then chốt của năm 2022, các nhiệm vụ đặt ra rất cấp bách. Đặc biệt, thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, đồng thời thay thế bằng các phương thức giao dịch sử dụng thông tin (như thẻ căn cước công dân, định danh điện tử...) khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo lộ trình của Chính phủ, nhất là hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án của năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt đến chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để nắm vững mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06. Xác định việc thực hiện đề án là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện hiệu quả Đề án 06 là một nội dung đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06. Chủ động kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện phục vụ việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, nhất là đối với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022). Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để phù hợp với Luật Cư trú năm 2020. Chỉ đạo bộ phận tiếp công dân, “một cửa”, trung tâm hành chính công thực hiện nghiêm các quy định, đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, không để phát sinh tình hình phức tạp. Bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, nhất là tại cấp xã. Ưu tiên bố trí ngân sách và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, bảo đảm tiến độ của đề án. Quan tâm, động viên lực lượng trực tiếp triển khai thực hiện đề án; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tham mưu báo cáo các cơ quan Trung ương theo quy định.

 

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng


Hơn 4 vạn cán bộ, đảng viên sẽ tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Hơn 4 vạn cán bộ, đảng viên sẽ tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An


Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2023

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2023


Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 và Khai giảng năm học mới

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 và Khai giảng năm học mới


Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật


Nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045


Tăng cường triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tăng cường triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp


Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp ứng phó báo số 1

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp ứng phó báo số 1


Chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân

Chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân


Chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ

Chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ


HĐND tỉnh thông qua 30 nghị quyết tại kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh thông qua 30 nghị quyết tại kỳ họp thứ 14


Đại biểu HĐND tỉnh phát huy trí tuệ, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao

Đại biểu HĐND tỉnh phát huy trí tuệ, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao


Chủ tịch UBND tỉnh phát động toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh phát động toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử