Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, trong 2 ngày (9,10/11) Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng. Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Về dự Hội nghị, phía Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Lương Thanh Tâm, Vụ phó Vụ Địa phương I và một số cán bộ Ban Nội chính Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Bí thư cấp ủy huyện, Chánh Văn phòng, cán bộ giúp việc công tác nội chính cấp ủy huyện cùng Lãnh đạo và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong 02 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt 04 chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính; Những vấn đề cơ bản về phòng, chống tham nhũng; Công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là những chuyên đề quan trọng, hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong công tác xây dựng Ðảng hiện nay. Đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn nghiêm túc tiếp thu các kiến thức được trang bị, nghiên cứu tài liệu, trên cơ sở đó, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ án, vụ việc, những vấn đề liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021


Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án

Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp


Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An


Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũngHội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An


Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”

Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”