Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát cụm số 2 gồm các đơn vị: Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Diễn Châu, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn tổ chức tại huyện Thanh Chương vào ngày 7/5/2018.

hiều 7/5, Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát cụm số 2 gồm các đơn vị: Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Diễn Châu, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn tổ chức tại huyện Thanh Chương.

http://ubkt.nghean.dcs.vn/wps/wcm/connect/8eb5fc00457038af93a9b3766f7258c2/1/ubkt.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=8eb5fc00457038af93a9b3766f7258c2/1

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong thành công đó có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian qua đã từng bước nhận diện cụ thể “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”; góp phần chứng minh quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Hồng Vinh yêu cầu các đơn vị chủ động thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy; tăng cường công tác giám sát thường xuyên; theo dõi địa bàn lĩnh vực, chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất với cấp ủy việc kiểm tra những vụ việc sai phạm cụ thể.

Người đứng đầu UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Mặt khác, công tác kiểm tra cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy, lãnh đạo các ban và văn phòng cấp ủy, UBKT các cấp...

Nguồn: Baonghean.vn

 

Tin cùng chuyên mụcCông tác dân vận trong tham gia phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm ở huyện miền núi Con Cuông

Công tác dân vận trong tham gia phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm ở huyện miền núi Con Cuông


Nhận diện, phát hiện và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng vặt

Nhận diện, phát hiện và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng vặt


Diễn Châu tăng cường công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng

Diễn Châu tăng cường công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng