Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với mục đích thông việc triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 - năm 2022 nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức mạnh lan tỏa của Nghị quyết số 35-NQ/TW, phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, đồng thời tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Sau 5 tháng phát động hưởng ứng cuộc thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ngay sau khi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 - năm 2022, ngày 10/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 788-CV/BTGTU chỉ đạo triển khai hưởng ứngc thi trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Cuộc thi kịp thời, nghiêm túc. Theo đó, để cuộc thi có sức lan tỏa, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo triển khai và tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại huyện Đô Lương, lãnh đạo Huyện ủy coi cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ngay sau công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện đã triển khai, phổ biến, quán triệt trong các hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, động viên, khuyến khích, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia; cố gắng có nhiều bài dự thi thực sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tại thành phố Vinh, đến thời điểm hiện tại có 540 bài dự thi, nhiều bài viết được đầu tư công phu về nội dung, trình bày, sưu tầm ảnh tư tưởng và đóng bìa đẹp in trên chất liệu giấy bóng, trang trọng. Đánh giá về các tác phẩm dự thi của thành phố Vinh, về cơ bản các tác phẩm đều bám sát đề tài, đáp ứng tiêu chí thể lệ cuộc thi đề ra. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đến nay, sau 5 tháng phát động trên địa bàn toàn tỉnh, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, với tổng số 2.108 bài dự thi cấp huyện, ngành; các địa phương, đơn vị đã lựa chọn 184 bài viết có chất lượng tốt gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chấm sơ khảo.

Sau khi tiến hành chấm sơ khảo ở cấp tỉnh, đã lựa chọn được 134 bài để gửi dự thi cấp Trung ương. Đây là những tác phẩm có chất lượng, được đầu tư công phu, phong phú về cả nội dung và hình thức, bước đầu đã nhận diện, phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đề cập đến các vấn đề có tính lý luận và thời sự như: Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, học sinh, sinh viên, lực lượng công an, quân sự địa phương; phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình biển đảo, chủ quyền đất nước; vạch trần âm mưu lợi dụng các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để kích động gây rối, chống phá; nhận diện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Cuộc thi đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc từ cấp tỉnh đến cơ sở, được cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị quan tâm, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Đồng thời, góp phần phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện những nhân tố mới tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc triển khai hưởng ứng Cuộc thi đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút được nhiều thành phần trong xã hội tham gia, trong đó có nhiều đồng chí là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đương nhiệm và đã nghỉ hưu, như đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu; đồng chí Phan Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn; đồng chí Trương Công Anh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nghỉ hưu tại Khối 17, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh; Cựu chiến binh Nguyễn Đồng, 97 tuổi tại xóm 24, xã Nghi Phú, thành phố Vinh..., và các nhà khoa học, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, giáo viên các trường đại học, cao đẳng, các cấp học phổ thông trên địa bàn như: PGS.TS Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Đại học Vinh;  cô giáo Nguyễn Thị Trang công tác tại trường THCS Cửa Nam, thành phố Vinh... và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia với nhiều bài viết được đầu tư công phu, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức.

Một số địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo để hưởng ứng Cuộc thi chất lượng, hiệu quả như: Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sau khi chấm sơ khảo đã tổ chức trao thưởng cho các tác phẩm có chất lượng tốt để động viên, khích lệ, bồi dưỡng những nhân tố mới tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh đã chỉ đạo triển khai, đôn đốc hưởng ứng cuộc thi về tận các chi bộ khối, xóm và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đô Lương đã chỉ đạo, triển khai việc hưởng ứng cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cơ sở... Qua đó, nhận được sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa trong đời sống xã hội và là kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi, các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng từng bước được nâng cao; đồng thời hình thành nguồn bài viết phong phú, chất lượng, tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về công tác này, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới

Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới


Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo

Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo


Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh

Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh


Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022


Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở


Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư


Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn

Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn


Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)