Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững”, với quyết tâm “Thi đua giỏi, về đích sớm”, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được các cấp, các ngành trong toàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo nên sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và trong xã hội, góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng năm.

Qua đó, xuất hiện nhiều phong trào có hiệu quả nổi bật như, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển” gắn với phong trào “Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, “Thu thuế, thu được lòng dân” trong ngành thuế đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 8,0%. Thu ngân sách tăng đều hàng năm: Năm 2016 đạt 11.791 tỷ đồng; năm 2017 đạt 12.959 tỷ đồng; năm 2018 đạt 14.052 tỷ đồng; năm 2019 ước đạt 15.500 tỷ đồng, tăng gấp 1,45 lần so với năm 2015.

Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” trong 10 năm thực hiện toàn tỉnh đã có 265 xã và 4 huyện, thành phố, thị xã về đích nông thôn mới; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã được nhiều cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thái độ tôn trọng, lễ phép trong tiếp đón, giải quyết công việc hành chính cho nhân dân. Phong trào “Nghệ An chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau” hàng năm đã vận động, quyên góp hàng trăm tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng, tu bổ hàng ngàn ngôi nhà đại đoàn kết, tạo công ăn việc làm mới bình quân hàng năm cho 37.800 người; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2019 xuống còn 4%. 

Các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang như “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, “Phất cờ chiến thắng, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Vì an ninh Tổ quốc”... đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn quân; kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là kịp thời đấu tranh các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” đã đưa công tác giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả: Phổ cập giáo dục đạt yêu cầu, chất lượng giáo dục phổ thông được khẳng định, số học sinh thi đại học đạt điểm cao, học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhiều năm xếp trong tốp đầu cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 1.104 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 72,68% tổng số trường (mục tiêu đến năm 2020 đạt 70%). Phong trào thi đua trong lĩnh vực y tế, nổi bật là phong trào “Gương sáng y đức” đã góp phần đưa chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được áp dụng thành công ở tuyến tỉnh và chuyển giao cho tuyến huyện. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại 16 bệnh viện đạt kết quả tốt. Y tế ngoài công lập phát triển nhanh, hiện có 14 bệnh viện tư nhân đang hoạt động, với 1.686 giường bệnh. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2019 ước 90,6%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 90,5%.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời bác dặn” được triển khai thực hiện sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đến nay, toàn tỉnh có 137 mô hình học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng mô hình “điểm sáng” trong cơ quan, đơn vị; có hơn 2.500 việc của tập thể, hơn 3.000 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác. Có 3.215 tập thể, 6.326 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện; 64 tập thể và 83 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp tỉnh; 07 tập thể, 13 cá nhân được Trung ương biểu dương, khen thưởng.

Qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng: có 06 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 08 tập thể, 07 cá nhân được phong tặng Huân chương Độc lập các mức hạng; 60 tập thể và 97 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các mức hạng; 02 cá nhân được tặng Huân chương dũng cảm; 101 tập thể và 484 cá nhân được bặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 629 tập thể được bằng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 594 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; 205 tập thể và 3.246 cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực, quốc gia và cấp tỉnh được khen thưởng... Đặc biệt, trong 5 năm qua có 1.482 Mẹ được phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 08 tập thể và 01 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tạo động lực trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng giai đoạn 2020 – 2025, các ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, những tấm gương lao động, sáng tạo đem lại lợi ích vật chất, tinh thần cho xã hội; những tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên, những mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác.

Tập trung giải quyết kịp thời hồ sơ tặng, truy tặng danh hiệu của Nhà nước; giải quyết dứt điểm hồ sơ cho người có công với cách mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, kịp thời điều chỉnh, ngăn ngừa biểu hiện tiêu cực, làm chưa đúng, chưa tốt…

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cụm, khối thi đua hoạt động có chất lượng, hiệu quả thiết thực. Củng cố, kiện toàn bộ máy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát độngHội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”


Nghệ An: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Nghệ An: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác


Tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của Các Mác

Tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của Các Mác


Những ngày Quốc tế lao động đáng nhớ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh

Những ngày Quốc tế lao động đáng nhớ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh


Dạy học trực tuyến cho học sinh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Dạy học trực tuyến cho học sinh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19


Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội


Sáng mãi tư tưởng vĩ đại của V.I.Lênin

Sáng mãi tư tưởng vĩ đại của V.I.Lênin


Một số định hướng về lĩnh vực khoa giáo trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Một số định hướng về lĩnh vực khoa giáo trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng


Giáo dục Nghệ An từ truyền thống đến hiện đại

Giáo dục Nghệ An từ truyền thống đến hiện đại


Nghệ An quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm

Nghệ An quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm


Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin