Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 1.429 tổ chức cơ sở đảng, có 196.433 đảng viên. Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có 27 tổ chức Hội các huyện, thị, thành và Hội các cơ quan, đơn vị trực thuộc; có 533 Hội cơ sở, 3.800 chi hội; 174.504 hội viên, tỷ lệ tập hợp đạt trên 98%.

20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" (viết tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TW), ở Nghệ An đã đạt được kết quả quan trọng. Sau khi có Nghị quyết số 09-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 09/7/2002,  nhằm lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW; 100% đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt đến các ủy viên Ban Chấp hành tỉnh hội mở rộng, thường trực hội các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở trực thuộc với 112 đồng chí tham gia.

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền triển khai các nghị quyết, kết luận, pháp lệnh, nghị định liên quan đến công tác cựu chiến binh và các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ về Hội Cựu chiến binh. Tham mưu phối kết hợp giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với cựu chiến binh và công tác quy hoạch cán bộ; tổ chức thành công Đại hội các nhiệm kỳ. Tổ chức tốt công tác thi đua, tổng kết, kỷ niệm các ngày lễ và ngày truyền thống của Hội đảm bảo đúng quy định và chất lượng. Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và Kết luận số 66-KL/TW, Hội cựu chiến binh đã ký được nhiều chương trình phối hợp cùng cấp đi vào hoạt động có nền nếp. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong nhiều hoạt động phong trào ở địa phương, lực lượng cựu chiến binh đã thể hiện tốt vai trò của mình, nhất là việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nổi bật là Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp tham gia hòa giải ở khu dân cư; phối hợp với Công an vận động nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân phòng, chống tội phạm"; phối kết hợp với các cơ quan pháp luật, các tổ chức chính trị - xã hội cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến trở thành người tốt; cùng với các ban, ngành vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường... Bên cạnh đó, căn cứ các văn bản liên tịch giữa các bộ, ban, ngành Trung ương với Hội Cựu chiến binh để thực hiện các nội dung phối hợp kịp thời, có chất lượng.

Vận động cựu chiến binh tích cực học tập, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm của mình cùng các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh

Các tổ chức Hội đã bám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; sự chỉ đạo của Trung ương Hội và Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, tích cực triển khai các nhiệm vụ, công tác về kinh tế; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" phù hợp với với đặc điểm, điều kiện, thế mạnh của từng địa phương, đơn vị.

Nhiều mô hình điển hình về phát triển kinh tế của cựu chiến binh phát huy hiệu quả, như: Mô hình kết hợp vườn, ao, chuồng, rừng ở Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn; nuôi lươn không bùn ở Yên Thành; mô hình các nhà vườn lưới, công nghệ cao, trồng rau an toàn ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thành phố Vinh; trồng cây dược liệu ở Quế Phong, Quỳ Hợp; mô hình các tổ liên kết giúp nhau phát triển kinh tế ở thị xã Thái Hòa, Cửa Lò; "Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” ở Thanh Chương, Nghi Lộc; mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại 21/21 huyện, thị, thành. Bên cạnh các mô hình giúp nhau phát triển sản xuất, làm kinh tế, là các mô hình "Ngôi nhà 1.000 đồng" (Diễn Châu); "Mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng hỗ trợ xây nhà đồng đội" (Đô Lương); "Viên gạch hồng xây nhà đồng đội" (Anh Sơn); mô hình "5+1" (5 hội viên giúp 01 hội viên thoát nghèo) ở các huyện, thị, thành. Từ nỗ lực của bản thân và sự quyên góp, ủng hộ của tổ chức Hội, hội viên cựu chiến binh, nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được xóa nhà tạm và vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo chung của toàn Hội và của tỉnh. Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh; các chi hội, câu lạc bộ Doanh nhân cơ sở, với các doanh nghiệp thành viên đã luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn thách thức, giữ ổn định và phát triển, nhất là trong đại dịch Covid-19.

Các cấp Hội đã phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên triển khai nhiều nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của các địa phương, cơ sở. Các hoạt động tham gia tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, "Thắp nến tri ân" tưởng niệm liệt sỹ; tặng quà các gia đình chính sách và người nghèo, người có công; đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; động viên, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ; giao lưu văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, tọa đàm, nói chuyện truyền thống cho thanh niên. Quan tâm tham gia xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, nhất là các hoạt động thiết thực ở cơ sở, tăng cường kết nghĩa chi hội với chi đoàn. Hội Cựu chiến binh huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên đã phối hợp với Huyện đoàn thực hiện mô hình chi hội trưởng, hội viên cựu chiến binh làm "Bí thư chi đoàn danh dự" với hơn 200 đồng chí tham gia, đã thể hiện tình cảm gắn bó giữa cựu chiến binh và thế hệ trẻ,; góp phần nâng hiệu quả chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn ở cơ sở. Thông qua các hoạt động, các cấp Hội đã phát hiện, phối hợp giới thiệu tổ chức Đảng bồi dưỡng kết nạp 4.132 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Hoạt động của 2.008 câu lạc bộ Cựu quân nhân (318 CLB cấp xã; 1543 CLB cấp khối, xóm, bản) tại 227/243 xã, phường, thị trấn của 10 huyện,  thành phố, thị xã (với 43.326 đồng chí, tăng 8.284; tỷ lệ tập hợp 82,69%) đã góp phần động viên cựu quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào của địa phương; giúp nhau làm kinh tế; hạn chế tiêu cực, tệ nạn xã hội…

Tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thu hút, tập hợp, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh tham gia tổ chức. Việc thành lập, duy trì hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân được thực hiện hiệu quả. Các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền và phối hợp với các ngành liên quan (Quân sự, Đoàn thanh niên) tập hợp, vận động cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ theo tinh thần Kết luận số 66-KL/TW, Thông tư liên tịch số 127 của Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về "Vận động, tập hợp cựu quân nhân ở cơ sở", vận động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương vào sinh hoạt Câu lạc bộ Cựu quân nhân.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghệ An rút ra các bài học kinh nghiệm sau:

Một là,  vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác cựu chiến binh.

Hai là, các cơ quan, ban, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ba là, hội Cựu chiến binh các cấp cần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp, hội viên cựu chiến binh cần nỗ lực, tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kinh nghiệm, phương pháp công tác vận động quần chúng, phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị.

Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW; Chỉ thị số 09-CT/TU, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác cựu chiến binh nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ, hội viên cựu chiến binh về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới. Các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác cựu chiến binh. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Hội Cựu chiến binh cùng cấp. Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao./.

                                                        Nguyễn Mạnh Khôi 

                                        Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022