Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Nam Đàn sau 3 năm thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn hóa gắn với du lịch

Thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh "làm cho Nam Đàn thành một huyện kiểu mẫu", trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn luôn nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương Bác Hồ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bằng sự nỗ lực quyết tâm cao từ nội lực, kết hợp với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ  của các cơ quan Trung ương, của tỉnh Nghệ An và các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đến cuối năm 2017, Nam Đàn đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Ngày 04/01/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 17/QĐ-TTg, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; Cấp ủy, Chính quyền huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; hàng tháng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cấp huyện và cơ sở đã đưa nội dung đánh giá việc thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg vào nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện. Đặc biệt, huyện đã chủ động tham mưu HĐND  tỉnh  Nghệ An ban hành các NQ (NQ 307; NQ 21 HĐND tỉnh) về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ Nam Đàn phát triển KT-XH đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các tiêu chí cấp huyện, cấp xã gắn với chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Xây dựng và phát triển mạnh các mô hình sản xuất chuyên canh, sản xuất theo chuỗi gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, sản xuất các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, có uy tín và thương hiệu phục vụ du lịch. Đến nay toàn huyện có 11 mô hình sản xuất rau củ quả an toàn trong nhà lưới, nhà kính tại 7 xã, Thị trấn. 05 mô hình kinh tế trang trại kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, Homstay tại các xã Nam Giang, Nam Anh, Nam Nghĩa, Kim Liên, Nam Cát... Có 47 sản phẩm được công nhận sản phẩm Ocop, trong đó có 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 38 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Một số sản phẩm Ocop có thế mạnh ở địa phương như: Sen, Sắn dây, Trà thảo mộc, Chanh, Miến gạo, Tương... được các Hợp tác xã, nhóm hộ gia đình sản xuất, chế biến thành các sản phẩm chủ lực phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và khách du lịch.

Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, có 64/71 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 90,1%. Các chương trình quốc gia về Y tế được thực hiện tốt, Trung tâm Y tế Nam Đàn là đơn vị tuyến huyện đầu tiên trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viên Bạch Mai, Hà Nội, đơn vị đầu tiên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiến hành chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân. Toàn huyện có 147/156 xóm, khối đạt đơn vị văn hóa, chiếm 94,2%; có 88,2% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các di tích lịch sử văn hoá được quan tâm bảo tồn, trùng tu và phát huy hiệu quả, nhất là các di tích Quốc gia đặc biệt như: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu di tích Cụ Phan Bội Châu, Đình Hoành Sơn. Xây dựng, hoàn thiện công trình Đền Chung Sơn, cụm di tích Vua Mai Hắc Đế, Chùa Đại Tuệ... tạo ra nhiều điểm nhấn trong hành trình tham quan du lịch trên địa bàn huyện. Việc đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong lĩnh vực văn hóa gắn với du lịch được đặc biệt chú trọng, thông qua việc thực hiện Đề án "xây dựng văn hóa, con người Nam Đàn văn minh, lịch sự, nghĩa tình, thân thiện, mến khách" đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các tổ chức từ huyện đến cơ sở và người dân.

 Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, chất lượng hoạt động ngày càng được đổi mới và nâng cao.

  Điểm nhấn trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nam Đàn là huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ huyện đến cơ sở. Trong đó hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, hạ tầng văn hóa được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm về văn hóa gắn với du lịch. Đến nay, tỷ lệ đường huyện, đường xã đạt chuẩn là 100%; tỷ lệ đường trục xóm, ngõ xóm đạt chuẩn 98%. Hoàn thiện các hạng mục công trình tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông huyện đạt chuẩn; 100% số xã có Trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn; xây dựng 7 Trung tâm văn hóa thể thao mẫu tại 7 xóm, khối và đang tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm văn hóa thể thao tại các xóm, khối còn lại để đạt chuẩn theo quy định. Đầu tư xây dựng và hoàn thiện một số công trình hạ tầng kết nối du lịch như cảnh quan tuyến đường vào quê Nội, quê Ngoại Bác Hồ, đường giao thông kết nối các di tích, các điểm du lịch trong và ngoài huyện. Chủ động phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực Du lịch để kết nối, hình thành các tuor, tuyến du lịch nội huyện và ngoại huyện. Tổng nguồn vốn huy động để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong 3 năm qua là 2.059 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp huyện, xã là 593 tỷ, nhân dân đóng góp 565 tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân toàn huyện đã hiến 30.431 m2 đất, tháo dỡ 10.111 m2 tường rào, đóng góp 50.240 ngày công để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào xây dựng xóm, khối Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" được thực hiện có hiệu quả. Các  xã, thị trấn đã xây dựng được 20 vườn chuẩn, 02 vườn mẫu, 02 xóm mẫu, 18 khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2022 toàn huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã NTM kiểu mẫu; đến năm 2024 có 100% xã NTM nâng cao, Thị trấn Nam Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh và hoàn thiện mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025.

 Để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, trong thời gian tới Nam Đàn sẽ tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất là: Triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 318, 319 ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai là: Tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất các sản phẩm Ocop phục vụ tiêu dùng của người dân và khách du lịch.

Thứ ba là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cả hệ thống chính trị; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ công chức theo hướng tinh gọn, phù hợp năng lực, sở trường công tác và yêu cầu công việc.

Thứ tư là: Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Đảng và trong nhân dân.

Thứ năm là: Chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan Trung ương và tỉnh Nghệ An trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 17-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết hợp sức mạnh nội lực với ngoại lực để đẩy nhanh quá trình xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Có thể khẳng định rằng, sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Nam Đàn đã đạt được nhiều thành quả to lớn và dấu ấn quan trọng. Diện mạo nông thôn của Nam Đàn đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Những mô hình hiệu quả, cách làm hay xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa lớn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, phong trào thi đua XHCN trong toàn Đảng, toàn dân trên địa bàn huyện đang dấy lên mạnh mẽ. Đó là tiền đề, là động lực để Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn tự tin, vững bước hơn nữa trên chặng đường phía trước, nhằm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

 

                                                            Ngô Công Mạnh 

                                                         Ban tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở


Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư


Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn

Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn


Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới

Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới