Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Thường trực Tỉnh ủy đã ký các thông báo, quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho một số cán bộ lãnh đạo diện Tỉnh ủy quản lý

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã ký các thông báo, quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho một số cán bộ lãnh đạo diện Tỉnh ủy quản lý, gồm các đồng chí: Đinh Viết Hồng, sinh ngày 02 tháng 10 năm 1959, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Hải, sinh ngày 05 tháng 10 năm 1959, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Vương Đình Lập, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1959, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Trần Đăng Khoa, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1959, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Phong được nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019.

Các đồng chí Đinh Viết Hồng, Võ Văn Hải, Vương Đình Lập và  Trần Đăng Khoa đã hoàn thành nghĩa vụ lao động, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đồng chí Đinh Viết Hồng có hơn 35 năm công tác, đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba; đồng chí Võ Văn Hải có hơn 41 năm công tác, đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba; đồng chí Vương Đình Lập có hơn 40 năm công tác, đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba; đồng chí Trần Đăng Khoa có 40 năm công tác, đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều năm liền được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh.

Nguyễn Văn Sơn

                                                                                      Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ ChâuSở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019


Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn


56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019

56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019


Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập

Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019


Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý


Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh