Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Thường trực Tỉnh ủy đã ký các thông báo, quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho một số cán bộ lãnh đạo diện Tỉnh ủy quản lý

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã ký các thông báo, quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho một số cán bộ lãnh đạo diện Tỉnh ủy quản lý, gồm các đồng chí: Đinh Viết Hồng, sinh ngày 02 tháng 10 năm 1959, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Hải, sinh ngày 05 tháng 10 năm 1959, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Vương Đình Lập, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1959, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Trần Đăng Khoa, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1959, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Phong được nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019.

Các đồng chí Đinh Viết Hồng, Võ Văn Hải, Vương Đình Lập và  Trần Đăng Khoa đã hoàn thành nghĩa vụ lao động, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đồng chí Đinh Viết Hồng có hơn 35 năm công tác, đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba; đồng chí Võ Văn Hải có hơn 41 năm công tác, đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba; đồng chí Vương Đình Lập có hơn 40 năm công tác, đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba; đồng chí Trần Đăng Khoa có 40 năm công tác, đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều năm liền được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh.

Nguyễn Văn Sơn

                                                                                      Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú


Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường