Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

Chiều 25/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tham dự có các đồng chí lãnh đạo và trưởng phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động, giai đoạn 2010-2020 khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có ý nghĩa quan trọng; sự gắn kết, thống nhất trong định hướng tuyên truyền giữa 2 bên được tăng cường và đạt nhiều kết quả. Nhiều nội dung trong quy chế phối hợp được hai bên thảo luận, bổ sung kịp thời tạo bước phát triển mới cho các lĩnh vực công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Khối. Nội dung phối hợp tuyên truyền giữa 2 bên và một số cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong Khối các cơ quan cấp tỉnh được lựa chọn kỹ lưỡng, trọng tâm và triển khai kịp thời. Hình thức phối hợp tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đối tượng tuyên truyền, có tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ngày càng hiệu quả.

Thảo luận tại lễ ký kết, các ý kiến đều cho rằng, trong thời gian qua, sự phối hợp giữa 2 cơ quan thường xuyên, hiệu quả, thực chất. Nội dung quy chế và quá trình thực hiện phải chuyển tải được tư tưởng đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương, phát hiện nhân tố tích cực tiêu biểu để biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng. Từ quy chế, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm và chọn những “điểm nhấn” để việc phối hợp sâu rộng. Các ý kiến gợi ý thêm một số nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá xếp loại, nắm thông tin tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan cấp tỉnh, triển khai nghị quyết, hoạt động của BCĐ 35, trả lời vấn đề báo nêu từ các sở, ngành…

Hai bên đi đến thống nhất nội dung, phương pháp phối hợp và tổ chức thực hiện để làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Về nội dung phối hợp, tập trung vào phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Hướng dẫn các khâu của công tác tuyên truyền, xây dựng đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; giúp Đảng ủy Khối đổi mới các hình thức tuyên truyền trực tuyến việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng; các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cấp ủy và cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối cơ quan cấp tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có trách nhiệm thông báo với Ban Thường vụ Đảng uỷ những chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo, nhất là những định hướng về công tác tư tưởng của tỉnh. Phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ hoạt động khoa giáo trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh; biên soạn hoàn chỉnh Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhân kỷ niêm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (22/9/1954 - 22/9/2024). Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối có trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác tuyên truyền trong Đảng bộ; thông báo cho lãnh đạo ban về việc triển khai và kết quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ và cung cấp kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; lãnh đạo việc kiện toàn bộ máy Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, phối hợp và thống nhất với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhân sự Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ. Hai bên chủ động phối hợp nắm bắt thông tin, cung cấp thông tin và xử lý thông tin về hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Chăm lo bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên cơ sở. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nếu xuất hiện những vấn đế tư tưởng nổi cộm liên quan đến cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối, hai bên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý và trao đổi thống nhất trước khi báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ. Định kỳ hàng năm, hai bên phối hợp lấy ý kiến nhận xét hoặc điều tra xã hội học đối với các cơ quan cấp tỉnh; nắm bắt tình hình và chỉ đạo hoạt động công tác tuyên giáo, công tác dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh. Hai bên có trách nhiệm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là chi bộ điểm sáng về phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia ý kiến giúp Đảng ủy Khối xây dựng Đề án “Xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình về học tập và làm theo Bác, về trách nhiệm nêu gương và xây dựng “chi bộ 5 tốt”, “đảng viên 5 tốt” theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX có hiệu quả.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Kỳ Sơn làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Kỳ Sơn làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới gắn với xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị


Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2021

Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2021


Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021

Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021


Giao ban báo chí tháng 3 năm 2021

Giao ban báo chí tháng 3 năm 2021


Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Nghệ An: Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng


Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên

Khảo sát khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm năm 2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ vì người nghèo được 90 triệu đồng


Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020


Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh

Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực hải quân trên địa bàn thành phố Vinh


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12


Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An