Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ký kết quy chế, chương trình phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Chiều ngày 09 tháng 6 năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2021, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Đức Cường - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Nam Đình – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp đã ký kết giai đoạn 2019 - 2021, trong 3 năm qua, hai cơ quan đã chủ động nắm bắt thông tin về hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đảng viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức và đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng và hoạt động của các sở, ban, ngành chính xác, sát thực tế. Hai bên tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện nghiêm túc kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm, tham gia cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý từ đó báo cáo, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định về công tác cán bộ; phối hợp triển khai Quy định 2993-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đó tập trung chỉ đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh làm điểm; phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với các quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung, phạm vi, phương pháp trong thực hiện quy chế phối hợp trên cơ sở tạo điều kiện để mỗi bên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023, trong đó tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Tham gia công tác nhận xét, đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời công tác cán bộ, phát triển đảng viên; phối hợp tham mưu sửa đổi Quy định 603-QĐ/TU của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ làm việc của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, trong đó quan tâm các nội dung về công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Phối hợp xây dựng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, theo đó Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục làm điểm thực hiện Quy định 2993-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình đã đăng ký, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Phối hợp xây dựng Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                              Nguyễn Huyền 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Tin cùng chuyên mục

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm


Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030


Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ


Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021


Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021


Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021


Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên


Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh