Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Sáng 12/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh - Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đánh giá những mặt đạt được, các đại biểu cho rằng: Khối thi đua các cơ quan Đảng là các cơ quan tham mưu chủ lực về công tác tư tưởng, chính trị, xây dựng Đảng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2021 mặc dù trong bối cảnh diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp, bằng sự chủ động, sáng tạo, các cơ quan, đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả đăng ký giao ước thi đua định kỳ 6 tháng, hàng năm làm cơ sở cho việc bình xét, lựa chọn các danh hiệu thi đua đảm bảo chính xác, công bằng, góp phần tích cực vào kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Các đơn vị trong khối đã chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, các đơn vị cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác thi đua của các đơn vị trong khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung các phong trào thi đua phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị và được đông đảo cán bộ, công chức hăng hái hưởng ứng.

Đại diện các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục: Một số nội dung hoạt động chung của Khối thi đua và giữa các đơn vị trong Khối triển khai chưa đúng kế hoạch; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong khối chưa được quan tâm đúng mức; việc trao đổi, học tập kinh nghiệm còn hạn chế; công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa thường xuyên được quan tâm; phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị có lúc còn mang tính hình thức và chưa xây dựng được phong trào chung mang đặc trưng riêng của các cơ quan Đảng.

Đại diện các đơn vị suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2021 cho 2 đơn vị với các hình thức: Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị tỉnh. Các thành viên thống nhất thực hiện theo nguyên tắc luân phiên làm Khối trưởng và Khối phó theo hình thức vòng tròn. Năm 2022, Báo Nghệ An đảm nhiệm vị trí Khối trưởng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Khối phó.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm tới, đại diện các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm


Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030


Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ


Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021


Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021


Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên


Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh


Cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho người lao động trong các doanh nghiệp được tiêm vắcxin phòng, chống Covid-19

Cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên cho người lao động trong các doanh nghiệp được tiêm vắcxin phòng, chống Covid-19