Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác Dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều nội dung, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.     

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục ban hành kế hoạch Kế hoạch số 222 ngày 20/2/2020 triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tăng cường và đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo mỗi cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phân công một đồng chí ủy viên Ban thường vụ hoặc lãnh đạo cơ quan trực tiếp phụ trách công tác dân vận; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận theo phương châm tập trung mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Ban Dân vận tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Châu Phong (Quỳ Châu)

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp chính quyền đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của nhà nước; tập trung chỉ đạo cấp cơ sở trực tiếp khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra (Covid-19), công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn nhân dân tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe được thực hiện nghiêm túc. Có giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do dịch bệnh ở đàn gia súc và lốc xoáy ở nhiều nơi trên địa bàn dân tộc và miền núi. Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều chương trình, dự án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số triển khai đạt hiệu quả, như: Chương trình 135, Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 30a của Chính phủ; Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng; chính sách đối với người uy tín; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Nhờ đó, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự chuyển dịch tích cực; trong sản xuất nông, lâm nghiệp đã dần hình thành các vùng sản xuất theo hướng tập trung, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác xóa đói, giảm nghèo chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3 đến 5%/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, hoàn thiện; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được tổ chức hoạt động và quản lý chặt chẽ, các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số được đảm bảo; Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS được quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng đồng bào DTTS; đời sống vật chất tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chủ động trong củng cố và xây dựng phong trào vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng dẫn giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Xây dựng hệ thống Quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả; phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào, vận động nhân dân không di cư, vượt biên trái phép, không tái trồng cây thuốc phiện… Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và phản biện việc triển khai thực hiện chính sách về công tác dân tộc và miền núi tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Lực lượng vụ trang tỉnh cũng đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp để tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong đó nổi bật nhất là tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch covid – 19; lập các trạm chốt dịch tại khu vực biên giới nơi có đường đi lại giữa 2 nước Việt Nam và Lào, quản lý và đảm bảo đời sống và sinh hoạt cho nhân dân tại các trung tâm cách ly đối đối với các trường hợp làm ăn nước ngoài trở về. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện 5 nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ. Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành quân dã ngoại trên địa bàn trọng yếu về QP-AN, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt công tác dân vận vùng đồng bào DTTS. Vận động nhân dân tham gia “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đến nay đã thành lập, duy trì 91 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 716 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Công an tỉnh tích cực đấu tranh, phá các chuyên án về ma túy, buôn bán người, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng là người dân tộc thiểu số cấu kết với người nước ngoài buôn bán trái phép chất ma túy; tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giao nộp vũ khí tự chế và các vật liệu cháy nổ. Tổ chức đấu tranh chống truyền đạo lêm địa bàn miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất ma túy; chống di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật; buôn bán phụ nữ và trẻ em; buôn bán hàng đa cấp, đi lao động chui sang Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, chặt phá rừng...

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cấp ủy luôn quan tâm củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Đến nay 100% thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tổ chức Đảng; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cán bộ người dân tộc thiểu số từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và tỷ lệ cơ cấu hợp lý; Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ dân vận cho cán bộ làm công tác dân vận; Chú trọng thực hiện công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ cho các xã vùng đồng bào dân tộc.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2020 việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là: Một số cấp ủy đảng, nhất là ở cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đội ngũ cán bộ dân vận nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng trong hệ thống chính trị tuy đã được quan tâm nhưng chất lượng và số lượng cơ cấu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên, liên tục; Công tác nắm bắt, tổng hợp, dự báo tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc chống phá Đảng, Nhà nước; tình trạng buôn lậu, buôn bán ma túy vẫn còn xảy ra trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, tỷ lệ đói nghèo còn cao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, cần quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc. Chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2020, bám sát các nhiệm vụ trong tâm về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị 49 –CT/TW của Ban Bí thư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác Dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Hai là, Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Tập trung tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số về Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới vững mạnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về dân tộc và miền núi.

Ba là, Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào DTTS với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới; đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn có hiệu quả vấn đề truyền đạo trái pháp luật, tình trạng mua bán người, việc móc nối đưa người đi lao động nước ngoài bất hợp pháp.

Bốn là, Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận của Đảng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn cán bộ dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý.

Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình trong phong trào “dân vận khéo” vùng đồng bào dân tộc thiếu số./.

                    Bùi Đức Dân  

             Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu


Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)


Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020


Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)


Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025