Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An

Trong tháng 10 năm 2021, các ngành trong khối Nội chính của tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CTTU, ngày 05/10/2021 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống tội phạm. Kết quả: phát hiện bắt 86 vụ, 122 đối tượng phạm tội về ma túy; 173 vụ, 207 đối tượng phạm tội về kinh tế, môi trường; phát hiện, xử lý 45 vụ, 251 đối tượng đánh bạc; thụ lý, giải quyết 364 tin báo, tố giác tội phạm...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ngành trong khối Nội chính

Công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư được các ngành, các cấp quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Thanh tra tỉnh đã thực hiện 61 cuộc thanh tra hành chính, 30 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm tổng số tiền 3,29 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách 3,17 tỷ đồng, phát hiện 29 tổ chức, cá nhân có vi phạm. Các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã tiếp 500 lượt công dân, (tăng 42% so với tháng trước); tiếp nhận, xử lý 684 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 4,7% so với tháng trước).

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 60/KH-TU, ngày 20/10/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 07/10/2021 về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26 và tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác nội chính của tỉnh còn một số vấn đề cần quan tâm như: một số cá nhân cực đoan lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 và việc xây dựng Nghĩa trang tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên để đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; một số khiếu kiện trong nhân dân còn tiềm ẩn phức tạp; tình hình tội phạm trật tự an toàn xã hội tăng so với tháng trước.

Trong thời gian tới, các ngành trong khối Nội chính tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Các lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Chủ động làm tốt công tác an sinh xã hội nhất là các công dân từ vùng dịch trở về đang gặp khó khăn. (2) Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn. (3) Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm công nghệ cao,... Kịp thời xây dựng, triển khai Kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022. (4) Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. (5) Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban hàng tháng và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc theo quy định tại Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ chính trị.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021


Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án

Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp


Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021


Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũngHội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An


Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”

Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”