Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân Nghệ An năm 2022

Trong năm 2022, tình hình trong nước có những biến động lớn, do tác động của đại dịch Covid-19 những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, thời tiết năm 2022 không thuận lợi, tình hình mưa lớn kéo dài xảy ra ở nhiều nơi, tình hình cúm gia cầm diễn còn diễn ra một số nơi; một số nông sản phẩm không tiêu thụ được gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân.

Trong bối cảnh đó, các cấp Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã tập trung vận động nông dân duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của nông dân; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2022 đạt 9,05%; thu ngân sách đạt 20.350 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng hơn 5%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng hơn 14,05%.  Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,246 ngàn tấn, tăng 5,8%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước hơn 270 ngàn tấn; tổng sản lượng thủy sản ước hơn 245 ngàn tấn. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khá trong bối cảnh dịch tả Lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm đang còn diễn ra là một nỗ lựa lớn của Nông dân toàn tỉnh. Để đạt được những kết quả trên, phải khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có phần đóng góp tích cực của tổ chức Hội và giai cấp nông dân tỉnh nhà.

Các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã bám sát các chủ trương, chỉ thị nghị quyết, cơ chế chính sách của tỉnh để tham mưu, tuyên truyền, vận động nông dân tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm, thiết thực nhất là phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; toàn tỉnh đã có hơn 259.4820 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã phát động và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lập thành tích kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai bằng phong trào xây dựng mỗi cơ sở hội có một công trình “Hàng cây nông dân ơn Bác”, “ Vườn cây nông dân ơn Bác”, qua phát động đến nay toàn tỉnh đã có 550 hàng cây với chiều dài hơn 174.283m;  35 vườn cây với diện tích là 29.068m2, tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng; đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn” đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 1184- QĐ/UBND ngày 15/4/2020 phê duyệt Đề án để thực hiện giai đoạn 2020- 2023. Thực hiện tốt nội dung của Đề án là điều kiện để khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội nông dân trong việc thực hiện chủ trương lớn của đảng và nhà nước về sản xuất, tiêu thụ nông dân thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  Hội tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/BCT; phối hợp có hiệu quả với Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Quyết định 673 QĐ/TTg “Tạo điều kiện để các cấp hội trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2022.

Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 bằng các hình thức như: ủng hộ tiền mặt, các loại lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng; Hội Nông dân các huyện và cơ sở đã có cán bộ và hội viên tình nguyện tham gia công tác hậu cần phục vụ hoạt động cách ly tập trung.

Hội đã đẩy mạnh các phong trào tham gia phát triển kinh tế, đăng ký xây dựng các mô hình kinh tế, tham gia xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới, vườn mẫu nông dân, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ cung ứng giống, vốn để giúp nông dân sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Tích cực tuyên truyền vận động và tham gia phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được các cấp hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt. Tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho dự thảo văn kiện Đại hội đảng các cấp từ cơ sở đến tỉnh, tập trung vào việc tham mưu các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vấn đề an sinh xã hộ. Hội Nông dân tỉnh đã quan tâm việc chỉ đạo đổi mới phương thức vận động tập hợp hội viên nông dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trong đó, việc bám sát nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc xây dựng tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp, xây dựng các tổ hợp tác liên kết sản xuất là một nội dung được cấp ủy ghi nhận và đánh giá cao. Các cấp hội cơ sở và cấp huyện đã kịp thời tham mưu, phối hợp kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ đi vào hoạt động có nề nếp sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập khối xóm, bản và xã, phường, thị trấn theo đúng lộ trình.

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục  thực hiện tốt một số việc trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền các tầng lớp hội viên nông dân nhận thức được những kết quả mà cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo nhân dân đạt được trong năm 2022, nhất là kết quả về kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020- 2025 và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các cấp Hội nông dân.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, triển khai sản xuất vụ đông, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Ba là, tăng cường công tác công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, kịp thời phát hiện, kiến nghị những vấn đề bức xúc, nổi cộm từ các khu dân cư, để tham mưu, đề xuất, cho các cấp, các ngành có hướng giải quyết. Tăng cường các hoạt động đối thoại, giám sát, phản biện của các cấp Hội nông dân trong tỉnh.

Bốn là, tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của tỉnh và phối hợp với UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng chính phủ, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội. Trong đó tập trung phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; vận động nông dân sản xuất sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái.

Năm là, tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, nhất là củng cố các chi hội vùng giáo, vùng biển; tập huấn công tác Hội năm 2022.

Sáu là, tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp/.

   Nguyễn Mạnh Khôi 

Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An


Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023


Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (CHDCND Lào) thăm và làm việc tại Nghệ An

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (CHDCND Lào) thăm và làm việc tại Nghệ An


Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024


Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành

Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành


Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028


Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tổ chức công đoàn hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động

Tổ chức công đoàn hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động


Lễ trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 – 2023

Lễ trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 – 2023


Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023


Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà người có công tại Nghệ An

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà người có công tại Nghệ An


Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 11 nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 11 nhiệm kỳ 2019-2024


Nghệ An: Hơn 300 sinh viên tình nguyện tham gia Lễ xuất quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" 2023

Nghệ An: Hơn 300 sinh viên tình nguyện tham gia Lễ xuất quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" 2023


Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027