Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản (gọi tắt là Chỉ thị số 33), 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; xác định việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập là một trong giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Nghệ An.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW cũng như các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tập trung tuyên truyền trên 150 tin, bài phóng sự và 05 chuyên đề trong chương trình Nội chính - phòng chống tham nhũng, 5 phóng sự trong chương trình Hộp thư truyền hình với các nội dung liên quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 643 hội nghị và lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đó lồng ghép đưa các nội dung phổ biến, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản với 38.215 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Các cấp ủy đảng, chính quyền hai cấp ban hành 469 văn bản, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập: Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 14.527 lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức kê khai với tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập là: 214.259 lượt người; Số người đã thực hiện kê khai: 213.807 (đạt 99,8%); Số người chậm thực hiện kê khai: 452 (chiếm 0,21%); Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết: 121.447 bản; Số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị: 91.417 bản; Số bản kê khai chưa được công khai: 943 bản. Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đã được cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát: Từ năm 2014 đến nay, cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp tỉnh thực hiện 249/257 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 231 đơn vị, đã ban hành 247 kết luận; cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp sở, ban, ngành đã thực hiện 73/83 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 74 đơn vị, đã ban hành 73 kết luận; cơ quan thanh tra, kiểm tra cấp huyện đã thực hiện 482/485 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 507 cơ quan, đơn vị đã ban hành 469 kết luận về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản đã kịp thời phát hiện, xử lý 11 tổ chức, đơn vị có vi phạm, thiếu sót trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức kê khai, công khai, quản lý, lưu trữ, khai thác các bản kê khai; tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận và công khai kết luận xác minh liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập....

Sau 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo nghiêm túc, rõ ràng đúng đối tượng, thời hạn và thực hiện công khai bản kê khai theo quy định.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022