Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 6/1/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại điểm cầu Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng – UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình – UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị Trung ương.

Chủ trì hội nghị ở điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan nội chính ở Trung ương và địa phương, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật đã  thực hiện có hiệu quả phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại hội nghị tổng kết ngành Nội chính năm 2018; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Năm 2019, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành 8 Đề án lớn, trên cơ sở đó trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 2 Quyết định, 1 Quy định, 1 Chỉ thị, 3 Kết luận, 1 Hướng dẫn để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp và các công tác khác, như theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ sở, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… Cụ thể Ngành Nội chính Đảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 110 chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt đã đưa ra xét xử 6 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Năm 2019, Ban Nội chính Trung ương thẩm định, tham gia ý kiến đối với 28 dự án luật, 46 đề án, văn bản quan trọng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Công tác thẩm định và tham gia ý kiến về công tác cán bộ được thực hiện trách nhiệm, bảo đảm khách quan, thận trọng, chính xác, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, thành phố. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp được tăng cường, mở rộng...

Hội nghị cũng được nghe 8 tham luận của các ngành, địa phương chia sẻ những cách làm hiệu quả, các góp ý, giải pháp nâng cao chất lượng công tác ngành Nội chính của Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đánh giá cao những kết quả ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2019, tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng lưu ý: Năm 2020 là  năm có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nhân sự và Đại hội Đảng các cấp, Ngành Nội chính Đảng cần tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nhất là tham gia góp ý hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham mưu chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng “không dừng, không nghỉ”; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham gia có trách nhiệm, chính xác, khách quan về công tác cán bộ, nhất là nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.../.                                           

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở


Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin


Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020