Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 6/1/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại điểm cầu Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng – UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình – UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị Trung ương.

Chủ trì hội nghị ở điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan nội chính ở Trung ương và địa phương, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật đã  thực hiện có hiệu quả phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại hội nghị tổng kết ngành Nội chính năm 2018; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Năm 2019, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành 8 Đề án lớn, trên cơ sở đó trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 2 Quyết định, 1 Quy định, 1 Chỉ thị, 3 Kết luận, 1 Hướng dẫn để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp và các công tác khác, như theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ sở, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… Cụ thể Ngành Nội chính Đảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 110 chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt đã đưa ra xét xử 6 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Năm 2019, Ban Nội chính Trung ương thẩm định, tham gia ý kiến đối với 28 dự án luật, 46 đề án, văn bản quan trọng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Công tác thẩm định và tham gia ý kiến về công tác cán bộ được thực hiện trách nhiệm, bảo đảm khách quan, thận trọng, chính xác, thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, thành phố. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp được tăng cường, mở rộng...

Hội nghị cũng được nghe 8 tham luận của các ngành, địa phương chia sẻ những cách làm hiệu quả, các góp ý, giải pháp nâng cao chất lượng công tác ngành Nội chính của Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đánh giá cao những kết quả ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2019, tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng lưu ý: Năm 2020 là  năm có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nhân sự và Đại hội Đảng các cấp, Ngành Nội chính Đảng cần tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nhất là tham gia góp ý hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham mưu chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; tập trung tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần để công tác phòng, chống tham nhũng “không dừng, không nghỉ”; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án về tham nhũng, kinh tế; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham gia có trách nhiệm, chính xác, khách quan về công tác cán bộ, nhất là nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.../.                                           

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8
Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt- Lào

Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt- Lào


Giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương

Giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020

Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 5/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 5/2020


Ban Nội Chính Tỉnh ủy Đại hội Chi bộ khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Nội Chính Tỉnh ủy Đại hội Chi bộ khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020


Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính thăm, tặng quà, chúc tết tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và thị xã Cửa Lò