Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Sáng 22/7, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến Phiên toàn thể trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trịnh Đình Dũng - Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và các đại biểu quốc tế. Diễn đàn được truyền trực tuyến tới 63 điểm cầu địa phương và 30 điểm cầu quốc tế với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND một số huyện và các doanh nghiệp năng lượng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, hội nghị là cơ hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn, trao đổi đề xuất những vấn đề lớn để phát triển các dự án năng lượng. Đồng thời, làm rõ các kinh nghiệm quốc tế về mô hình cơ chế chính sách và giải pháp công nghệ đột phá trong phát triển năng lượng, nhất là trong chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển bền vững.

Hội nghị cũng nhằm đánh giá sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương, địa phương; mối quan hệ tác động đến các đối tượng chịu tác động của chính sách từ Nhà nước, doanh nghiệp, người dân đến các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong quá trình phát triển năng lượng đất nước. Từ đó đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách. Đồng thời, kịp thời triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hội nghị đã được nghe tham luận của các bộ, ngành Trung ương về chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, để phát triển năng lượng quốc gia cần xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh; chú trọng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng.

Diễn đàn cũng quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia trong ngành năng lượng; các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham dự và có các ý kiến trao đổi tìm giải pháp tối ưu thực hiện trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, các nhà đầu tư và chính quyền địa phương, các ngân hàng đã ký kết một số dự án tiêu biểu về năng lượng, thể hiện sự cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW đi vào cuộc sống.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao các ý kiến, tham luận chất lượng tại diễn đàn đã đóng góp, đúc rút, định hướng nhiều kinh nghiệm đối với mục tiêu phát triển nền năng lượng lượng tại Việt Nam. Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia vừa là tiền đề, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần ưu tiên phát triển ngành năng lượng nhanh, bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo đảm môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do vậy, các ý kiến tại hội nghị sẽ giúp Nhà nước hoàn chỉnh về thể chế để xây dựng được thị trường năng lượng đồng bộ, kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh thiếu bình đẳng, minh bạch trong ngành năng lượng, giá năng lượng phải theo giá thị trường để khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào phát triển thị trường năng lượng.

Đ.A  

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhTiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới


Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!

Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!


Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025


BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội


Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng


Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI