Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó trưởng ban Dân vận Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh thành trong cả nước có đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan và hệ thống cán bộ dân vận trong cả nước.

Sáu tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở; đồng thời với tổ chức bồi dưỡng, cập nhật phương thức, kĩ năng, kiến thức, văn bản mới về công tác dân vận cho cán bộ chủ chốt các cấp. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành 440 nghị quyết, 485 chỉ thị, 2.508 chương trình hành động, 3.065 kế hoạch và 14.162 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận tăng cường, đổi mới triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác dân vận. Cấp ủy, tổ chức đảng toàn quốc đã tiến hành 1.554 cuộc kiểm tra đối với 2.612 tổ chức, đơn vị; giám sát 1.503 cuộc với 2.522 tổ chức, đơn vị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác dân vận.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ dân vận của một số cấp ủy, chính quyền có mặt chưa toàn diện, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,… chưa đạt được như kỳ vọng.

Trong chương trình hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tham gia tham luận về “Công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo vận động đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Với diện tích và đường biên lớn nhất cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số đông, hệ thống dân vận các cấp tỉnh Nghệ An đã tập trung tham mưu 6 nội dung chủ yếu gồm: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ an ninh biên giới cho nhân dân; phân công cán bộ biên phòng về làm phó bí thư và phân công đảng viên về sinh hoạt chi bộ tại vùng biên giới; thường xuyên giao ban hàng tháng, hàng quý với các địa phương của nước bạn Lào; xây dựng làng thanh niên, tổng đội thanh niên xung phong vùng biên để vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần đảm bảo an ninh - quốc; chăm lo phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa các đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 6 tháng cuối năm  hệ thống dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện các đề án, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,của cấp ủy các cấp về công tác dân vận; tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất những giải pháp, chủ trương về công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất về công tác dân vận; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về dân vận. Kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội của tầng lớp nhân dân và báo cáo đề xuất với cấp ủy; tập trung triển khai thực hiện phong trào “dân vận khéo”; củng cố kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Hà 

 

Tin cùng chuyên mục

Vận động giải phóng mặt bằng xây dựng đường sáng, xanh, sạch đẹp tại xóm Trung Hậu, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu

Vận động giải phóng mặt bằng xây dựng đường sáng, xanh, sạch đẹp tại xóm Trung Hậu, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu


Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình “Dân vận khéo” và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình “Dân vận khéo” và tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp


Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà Tết cho người nghèo Xuân Quý Mão 2023, tại huyện miền núi Tương Dương

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà Tết cho người nghèo Xuân Quý Mão 2023, tại huyện miền núi Tương Dương


Gặp mặt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo người dân tộc thiểu số lần thứ IX, năm 2022

Gặp mặt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo người dân tộc thiểu số lần thứ IX, năm 2022


Ra mắt mô hình "đường cây đại đoàn kết" tại giáo xứ Hội Nguyên, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu

Ra mắt mô hình "đường cây đại đoàn kết" tại giáo xứ Hội Nguyên, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2022

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2022


Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022


Ban Dân vận Tỉnh uỷ giao ban cụm các đơn vị trực thuộc

Ban Dân vận Tỉnh uỷ giao ban cụm các đơn vị trực thuộc


Giao ban công tác dân vận cụm 4 tại huyện Diễn Châu

Giao ban công tác dân vận cụm 4 tại huyện Diễn Châu


Giao ban công tác dân vận cụm 3 tại huyện Quỳ Châu

Giao ban công tác dân vận cụm 3 tại huyện Quỳ Châu


Giao ban công tác dân vận cụm 2 tại Thị xã Cửa Lò

Giao ban công tác dân vận cụm 2 tại Thị xã Cửa Lò


Giao ban công tác dân vận cụm 1 tại huyện Tân Kỳ

Giao ban công tác dân vận cụm 1 tại huyện Tân Kỳ


Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và trao học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vùng giáo

Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và trao học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vùng giáo


Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư xóm Bản Cô, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư xóm Bản Cô, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp


Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xóm Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ