Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3

Sáng 9/3, Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 3 bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức. Tại điểm cầu trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin về chuyên đề “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Kế thừa và phát triển các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng qua các kỳ Đại hội và các Hội nghị Trung ương về lĩnh vực văn hóa trước đây, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, có thể xác định hệ giá trị quốc gia gồm các giá trị cốt lõi là Hòa bình - Thống nhất - Độc lập - Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ, Công bằng - Văn minh - Hạnh phúc. Hệ giá trị văn hóa gồm 4 giá trị: Dân tộc -Nhân văn - Dân chủ và Khoa học. Về hệ giá trị con người Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ đề xuất 9 giá trị cốt lõi: Yêu nước - Đoàn kết - Dũng cảm - Sáng tạo - Tự cường - Nghĩa tình - Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương. Hệ giá trị gia đình Việt Nam có 11 giá trị: Yêu nước - Yêu thương con người - Kính trên nhường dưới - Tuân thủ pháp luật - Lao động sáng tạo - Vượt khó vươn lên -Bình đẳng - Ấm no - Hạnh phúc - Tiến bộ - Văn minh.

Hội nghị cũng được nghe Thượng tướng, PGS. TS. Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin về chuyên đề “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây; định hướng thời gian tới”.

Từ sau Đại hội XIII của Đảng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức gay gắt hơn, xuất hiện thêm những biến động lớn. Trước tình hình đó, công tác đối ngoại với ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong năm 2022, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác đối ngoại biên giới tiếp tục là điểm sáng, khi Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công 02 sự kiện Giao lưu biên giới: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 và Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

Trên bình diện đa phương, ta tiếp tục khẳng định được uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế khi tích cực, chủ động tham gia và đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 9,...

Bộ Quốc phòng cũng đã chủ trì tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng lớn, quan trọng, lần đầu tiên được triển khai, để lại những dấu ấn tốt đẹp cho các đối tác và bạn bè quốc tế, trong đó có thể kể đến là Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; Chương trình Giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”. Mới đây, việc cử đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có biến chuyển nhanh, phức tạp và rất khó dự báo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vừa tham mưu, vừa triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thêm một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới, như tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, tuyên truyền về Nghị định số 07/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Cùng với đó chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2025


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế


Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9


Hội nghị giao ban báo chí tháng 9

Hội nghị giao ban báo chí tháng 9


Hội Cựu chiến binh Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Nhà tù Sơn La

Hội Cựu chiến binh Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Nhà tù Sơn La


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh


Lan tỏa vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

Lan tỏa vai trò gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập


Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị 2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị 2023


Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có hiệu trưởng mới

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có hiệu trưởng mới


Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới


Huyện ủy Yên Thành có tân Bí thư

Huyện ủy Yên Thành có tân Bí thư


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Bế mạc và trao giải thể thao truyền thống của Tỉnh uỷ Nghệ An

Bế mạc và trao giải thể thao truyền thống của Tỉnh uỷ Nghệ An