Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 11 năm 2019

Sáng 24/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

          

             Hội nghị có 422 điểm cầu trực tuyến. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đại diện thường trực, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

            Hội nghị được nghe các chuyên đề: “Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới” do Đại tá Đoàn Tư Hoan, Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo.

            Trong khi coi phát triển kinh tế, xây dựng đất nước là nhiệm vụ trung tâm hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, an ninh vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; trong đó, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang đủ sức làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc phải luôn được coi trọng. Nhất quán với tư tưởng đó, Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Đáng chú ý là, nhiệm vụ xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” hiện nay được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0) trên thế giới đang đem tới những biến đổi trong lĩnh vực quân sự, mở ra cả cơ hội và thách thức cho sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã có yêu cầu mới, phức tạp hơn, đòi hỏi quân đội không chỉ giỏi tác chiến trong các cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, mà còn phải thành thạo trong các hình thức tác chiến “phi vũ trang”, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với các mối đe dọa “an ninh phi truyền thống”, để đất nước không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là đòi hỏi khách quan đối với yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ trong tình hình mới. Là quân đội cách mạng, sự tinh nhuệ của Quân đội ta cần phải bắt đầu từ sự tinh nhuệ về chính trị bởi trong mối quan hệ giữa con người với vũ khí, thì con người bao giờ cũng là yếu tố quyết định việc sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật. Vì thế, việc xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ đòi hỏi phải đặt lên hàng đầu nội dung xây dựng sự vững mạnh về chính trị, đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

            Tiếp đó đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa XII với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, trong thực hiện cuộc vận động, phong trào và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng; đồng thời yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần căn cứ vào nguyện vọng, tâm tư của người dân để xác định rõ trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền, đúng với phương châm "tư duy toàn cầu, tuyên truyền tại chỗ", từ đó kịp thời định hướng để người dân được hiểu rõ, hiểu đúng những vấn đề nổi cộm mà thực tiễn đang đặt ra. Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí  yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cần tuyên truyền có định hướng về 10 nội dung trọng điểm, trong đó chú trọng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tuyên truyền những nội dung quan trọng của kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; thông tin kịp thời những thành tựu đã đạt được sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tình hình biển Đông và sự kiện Việt Nam lần thứ hai trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trần Thị Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 9/2020

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 9/2020


Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2020

Giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2020


Hội thảo góp ý sách “Những dấu ấn của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930-2020)”

Hội thảo góp ý sách “Những dấu ấn của Đảng bộ Nghệ An qua các kỳ đại hội (1930-2020)”


Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và phân công Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An


Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020): Cuộc gặp mặt ấm tình đồng chí

Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020): Cuộc gặp mặt ấm tình đồng chí


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày truyền thống

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày truyền thống


Nghệ An được tặng Bằng khen tại cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Nghệ An được tặng Bằng khen tại cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị


Hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Duy Trinh- nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Nhớ gương người đi trước, răn dạy thế hệ hôm nay

Hội thảo khoa học đồng chí Nguyễn Duy Trinh- nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Nhớ gương người đi trước, răn dạy thế hệ hôm nay