Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hiệu quả công tác Dân vận ở Hưng Nguyên

Hưng nguyên là huyện phụ cân thành phố vinh, dân số gần 120 ngàn người trong đó bà con giáo dân chiếm khoảng 20 % dân số. Huyện có 23 xã, thị trấn nay sáp nhập còn 17 xã và 01 Thị trấn với 126 xóm, khối và 47 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng với 230 chi bộ. Trong thời gian qua công tác dân vận ở Hưng Nguyên tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban dân vận huyện ủy và Khối dân vận cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo sơ, tổng kết và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở. Huy động MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và phối hợp với lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tập trung xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhân rộng mô hình tiên tiến, gương điển hình "Dân vận khéo" trong đoàn viên, hội viên, nhân dân. Đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm, chăm lo. Cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động tập hợp củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; vai trò giám sát phản biện xã hội tiếp tục phát huy tích cực góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền. Tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, các nhu cầu chính đáng của các tôn giáo được quan tâm giải quyết kịp thời. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước .... góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương... Tinh thần đoàn kết cộng đồng trong phòng chống dịch Covid - 19 được khơi dậy và phát huy tốt trong các tầng lớp nhân dân; toàn huyện đã vận động được 1.937.460.000 đồng (trong đó: tiền mặt 1.374.622.000 đồng; hàng nhu yếu phẩm quy thành tiền 562.818.000 đồng).

Công tác Dân vận đã góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến ngày 10/6/2020 có  100% các TCCS đảng hoàn thành việc đại hội. Tập trung chuẩn bị các điều kiện cho đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện có hiệu quả. Ban Dân vận huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy hàng quý tổ chức hội nghị giao ban với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tiến hành giám sát vai trò lãnh đạo của đảng ủy, của đồng chí Bí thư, đồng chí trực đảng trong việc thực hiện Nghị quyết 25 -NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác Dân vận, tại các đơn vị. Hướng dẫn cơ sở tự kiểm tra và báo cáo sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác Dân vận. Chỉ đạo cơ sở tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với nhân dân kết hợp khảo sát sự hài lòng của người dân với một số công chức cấp xã.

Thực hiện năm “Dân vận khéo” 2020 và Đề án số 06 - ĐA/TU ngày 01/04/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án 04 - ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng các “Mô hình, điển hình” đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch thực hiện năm “Dân vận khéo” 2020 gắn với xây dựng nông thôn mới ở những xã còn lại và nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị văn minh, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực và địa bàn trọng yếu, tạo sự đồng thuận và tham gia của nhân dân. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể huyện đăng ký mỗi tổ chức xây dựng ít nhất 1-2 mô hình; các xã, thị trấn đăng ký mỗi đơn vị xây dựng ít nhất 2-3 mô hình có địa chỉ cụ thể. Toàn huyện xây dựng được 122 mô hình; trong đó có 88 mô hình cấp huyện, gồm: Lĩnh vực kinh tế có 25 mô hình; văn hóa xã hội có 24 mô hình; an ninh - quốc phòng 10 mô hình; xây dựng hệ thống chính  trị có 29 mô hình.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành kế hoạch Kế hoạch số 30-KH/BDVHU-UBND ngày 12/4/2020 về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2020. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc Nam, dự án Vi sip và một số dự án khác. Vận động các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, không nghe theo sự xúi dục của một số Linh mục cực đoan, sống tốt đời, đẹp đạo.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới huyện sẽ tập trung thực hiện một số việc như sau:  Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là theo dõi tình hình dịch bệnh covid - 19 để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, không để lây lan trong cộng đồng. Triển khai các biện pháp ứng phó với hạn hán, phòng chống bão lụt. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, vận động nhân dân các xã có dự án được đầu tư triển khai trên địa bàn ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe dân, giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc trong dân. Tăng cường đi cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, hoạt động của tôn giáo để kịp thời giải quyết và xử lý theo pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan công quyền. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường công tác phối hợp giữa ban dân vận với chính quyền thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận khéo”. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng. Tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình dân vận khéo cấp huyện và cơ sở. Nắm bắt và dự báo tình hình, dư luận nhân dân, tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời, hiệu quả./.

                        Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                       Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”